Hvilke krav kan jeg stille til min frugt- og grønt leverandør?

Læs om, hvilke krav du kan stille til din leverandør af frugt og grønt, så du undgår sygdomsbakterier og virus i dine produkter.

For at undgå sygdomsbakterier i indført frugt og grønt bør du som importør udarbejde en skriftlig aftale med dine leverandører om, at de har indført procedurer, der sikrer, at produkterne ikke bliver forurenet under produktionen.

Frugt og grønt kan blive forurenet f.eks. via forurenet vand, husdyrgødning eller som følge af dårlig personlig hygiejne hos de medarbejdere, der dyrker, høster og pakker produkterne.

Overvej, om der er tale om produkter, der tidligere har givet sygdomsudbrud. F.eks. kræver produkter som frosne hindbær, minimajs, sukkerærter, bladsalat og krydderurter ekstra opmærksomhed.

Undersøg, om der er særlige krav ved import af de pågældende produkter til EU. Der er f.eks. særlige krav ved import af krydderurter fra visse asiatiske lande.

Undersøg, om der har været krav om tilbagetrækning af produkterne.

Se tilbagetrækningslisten

Før du tegner en kontrakt med en leverandør af frugt og grønt, kan det være en fordel at besøge den pågældende virksomhed. Ved et besøg kan du se, om virksomheden har et velbeskrevet egenkontrolprogram, og ikke mindst om virksomheden efterlever det.

Det kan også anbefales at se eventuelle kontrolrapporter fra myndighederne i det pågældende land og at se, om EU har foretaget inspektioner. Du kan søge efter EU-kontrolrapporter på EU-Kommissionens hjemmeside.

Som importør af frugt og grønt kan du stille krav til produktionsforholdene for de produkter, du ønsker at indføre. Du kan f.eks. stille krav om, at leverandøren følger retningslinjerne for en hygiejnisk produktion (eller god produktionspraksis).

Retningslinjer for en hygiejnisk produktion

Gå til ​Codex Alimentarius Code of hygienic practice for fresh fruit and vegetables (CAC/RPC-2003)

Gå til Global G.A.P. – Global Agriculture Practice

I nogle lande kan kravene også være beskrevet i branchekoder.

Retningslinjerne for en hygiejnisk og sikker produktion af frugt og grønt bør altid være beskrevet i et dokumenteret egenkontrolprogram, uanset om leverandøren arbejder efter internationalt anerkendte retningslinjer eller ej.​

Producenten af frugt og grønt skal have styr på:​

  • Rent vand. ​At spiselige afgrøder kun bliver vandet med rent vand.
  • Husdyrgødning. At der ikke bruges husdyrgødning i en periode umiddelbart før høst (behandlet/komposteret gødning udgør en mindre smitterisiko end ubehandlet gødning).
  • Husdyrhold. At der ikke er husdyrhold i direkte forbindelse med eller i umiddelbar tilknytning til dyrkning af afgrøder som salat og krydderurter, der ofte kun bliver skyllet før spisning.
  • Oversvømmelse. At afgrøderne ikke dyrkes på arealer, hvor der er stor risiko for oversvømmelse med forurenet vand.
  • Skadedyr. At producenten bekæmper skadedyr effektivt, herunder mus og rotter.
  • Medarbejdernes hygiejne. At der er faciliteter, der kan sikre medarbejdernes personlige hygiejne, herunder ordentlige toiletforhold og mulighed for at vaske hænder.
  • Udstyr. At udstyr er vedligeholdt og ordentligt rengjort før brug.
  • Emballage. At emballage og lignende er af tilstrækkelig kvalitet og opbevares hygiejnisk forsvarligt.
  • Opbevaring og transport. At opbevaring og transport af produkterne foregår hygiejnisk forsvarligt.