Hvilke krav kan jeg stille til min leverandør af kød?

Her kan du læse, hvilke krav du kan stille til din fødevareleverandør af kød - så du undgår salmonella og campylobacter i kødet.

Du kan stille krav til din leverandør

For at nedbringe forekomsten af salmonella og campylobacter i indførte fødevarer, kan du som importør f.eks. skriftligt aftale med din leverandør:

 • at der udtages prøver inden eksport til Danmark og/eller
 • at leverandøren anvender programmer, som er designet til at sikre et lavere niveau af salmonella og campylobacter.

Tjek, om virksomheden er godkendt

På Fødevarestyrelsens lister over autoriserede fødevarevirksomheder med produktion af animalske fødevarer som kød, fisk, æg og mejeriprodukter, kan du se om virksomheden er godkendt.

Se lister over autoriserede fødevarevirksomheder

Stil krav til laboratoriet

Som importør kan du, udover at stille krav til din leverandør, også stille krav til det laboratorium, som udtager og analyserer prøverne for salmonella og/eller campylobacter.

Du kan f.eks. bede om, at prøverne analyseres af et akkrediteret, godkendt eller uafhængigt laboratorium. Eller f.eks. stille krav til prøveudtagningsprocedurer, analysemetoder og antallet af de partier, hvorfra der udtages prøver.

Stil krav til produktionsforholdene

Som importør kan du også stille krav til produktionsforholdene, og dermed stille krav til, at der arbejdes for et lavere niveau af salmonella og campylobacter i selve produktionen.

Krav om prøveprogrammer i produktionen

Et prøveprogram kan bl.a. omfatte:

 • ​Undersøgelse af flokke og besætninger forud for slagtning (f.eks. sokkeprøver).
 • Undersøgelse af slagtekroppe.
 • Undersøgelse af færdigvarer.

Krav om hygiejnebarrierer i flokke og besætninger

Hygiejnebarrierer i flokke og besætninger kan bl.a. omfatte:

 • ​​God vedligeholdelse af bygninger m.m.
 • Fast belægning omkring stalde/fjerkræhuse.
 • Forrum som er opdelt i ren og uren zone.
 • Skift af tøj og fodtøj samt vask af hænder før man går ind i stalde/fjerkræhuse.

Krav om hygiejnetiltag på slagterierne

Hygiejnetiltag på slagterierne kan bl.a. omfatte:

 • ​​God hygiejnepraksis ved kritiske punkter, f.eks. omkring udtagning af tarmsæt.
 • Fokus på gødningsforurening – forebygge og fjerne.
 • Køling, herunder kapacitet og effektivitet.
 • Sortering af slagtekyllingeflokke efter campylobacter-status (campylobacterfri flokke til kølede produkter).

Vurdering af resultaterne for salmonella

Der er EU-regler for forekomst af salmonella i slagtekroppe på slagterierne, samt i hakket og tilberedt kød. Der er også regler for forekomst af nogle typer salmonella i fersk kyllinge- og kalkunkød.

Danmark har i 2018 opnået særstatus på salmonella i fersk kyllingekød. Derfor kan vi kræve, at alle partier af kyllingekød, som bliver indført til Danmark, skal være testet og fundet fri for salmonella inden indførsel.

Læs mere om dansk særstatus på salmonella