Særstatus i EU for salmonella i æg og i kyllingekød

Danmark fik særstatus i EU for salmonella i konsumæg i 2012 og for salmonella i kyllingekød i 2018.

​​​Danmark har fået særstatus fordi vi med succes har bekæmpet salmonella i den danske produktion. Særstatus i EU for konsumæg og kyllingekød giver en ekstra sikkerhed for danske forbrugere.

Særstatus i EU for salmonella i kyllingekød betyder, at Danmark kan stille krav om fravær af alle typer salmonella i kyllingekød, der er indført fra samhandels- og tredjelande. I praksis skal alle partier kyllingekød, der bliver indført til Danmark, være undersøgt og fundet fri for salmonella.

Særstatus i EU for salmonella i konsumæg betyder, at æg, som bliver indført til Danmark, skal stamme fra flokke, som er undersøgt og fundet fri for salmonella. Virksomheder, der indfører konsumæg til Danmark, skal derfor stille krav til deres udenlandske leverandører om at certificere, at æggene kommer fra fjerkræflokke, der er undersøgt efter et fast prøveprogram og fundet fri for salmonella. 

Se EU forordningen om særstatus for kyllingekød her

Se EU forordningen om særstatus for konsumæg her