Tick Borne Encephalitis virus (TBEV) og fødevarer

Læs her om smitte til mennesker med TBEV, symptomer mm.

TBEV er et virus, som kan findes hos små gnavere og hjortevildt. Skovflåter kan overføre TBEV videre til får, geder og køer, som kan blive inficeret med TBEV og udskille virus med mælken.​

 Mennesker kan b​​live smittet med TBEV, hvis de indtager inficeret rå mælk eller mælkeprodukter – herunder ost – fremstillet af inficeret rå mælk.

TBEV i mælk bliver inaktiveret ved pasteurisering (opvarmning til min. 72 °C i min. 15 sekunder). Al drikkemælk, der bliver solgt fra mejerier i Danmark er pasteuriseret.​

Eksempler på smitte med TBEV ​via fødevarer

Indtil videre har fødevarer i Danmark ikke givet TBEV-infektioner hos mennesker, men med en øget udbredelse​​​ af flåter og virus samt en stigende efterspørgsel efter ikke varmebehandlede fødevarer, kan TBEV udgøre en potentiel risiko.

TBEV forekommer flere steder i Europa – især Øst- og Sydeuropa – samt i Østen. I udenlandske sygdomsudbrud er de fødevarer, der har været årsag til smitte, rå mælk (upasteuriseret mælk) samt mælkeprodukter fremstillet af upasteuriseret mælk – primært oste.

Der er set et stigende antal syge i Europa pga. TBEV (centraleuropæisk hjernebetændelse) i forurenede fødevarer, men ikke i Danmark.

Inkubationstiden er typisk 7-14 dage med variation fra 4-28 dage. Sygdommen kan udvikle sig i to​​ faser:

Fase 1: Influenzalignende symptomer med feber, træthed, hovedpine, svimmelhed og muskelsmerter. Dette forløb varer ca. fire dage. Herefter ses et feberfrit interval på ca. en uge, og herefter vil ca. tre af fire være raske.

Fase 2: Alvorlige centralnervøse forstyrrelser som hovedpine, nakkestivhed, opkastninger, psykiske symptomer og lammelser. Dette forløb kan ses hos ca. én ud af fire patienter.

Generelt ses et mildere forløb hos børn og en tendens til alvorligere forløb hos voksne og ældre. Dødeligheden i Europa er 0,5-2 %, for patienter, der udvikler neurologiske symptomer.

TBEV er et enkeltstren​get kappebærende RNA-virus. TBEV formerer sig kun i levende celler i værtsdyret (f.eks. hjortevildt, drøvtygger og små gnavere). TBEV bliver ikke opformeret i fødevarer eller i miljøet.​

 

Se skema over vækstbetingelser mm. for TBEV