Trichinella/trikiner i fødevarer

Trikinen er en parasit med en helt speciel livscyklus. De voksne orme lever i tarmen, hvor de kan formere sig. Læs her om smitte, symptomer, kontrol med denne parasit mm.

Trikiner kan smitte via kød. Trikinen er en parasit (en larve), som lever i tarmen, hvor den formerer sig. Mennesker kan blive smittet via kød, som ikke er gennemstegt.

Larverne vandrer fra tarmen ud i værtens krop. Her opsøger de en muskel, hvor de kapsler sig ind og går i en slags dvale. Hvis værten, fx et svin, dør og bliver ædt, vil larverne aktiveres i den nye vært og udvikle sig til voksne orme, der starter en ny livscyklus.​​

Rovdyr og ådselædere er mest udsat for smitte, men også altædende dyr som svin, der lever​​ i områder, hvor smitten forekommer, er hyppige værter.​​

 Mennesker kan blive alvorligt syge med tarmproblemer, feber, utilpashed og muskelsmerter – altså symptomer, som nemt kan forveksles med banale infektioner. 

Et hyppigt symptom er hævelser omkring øjnene. Ved massiv smitte kan muskulaturen især i hjertet tage så meget skade, at det bliver livstruende. Diagnosen kan være svær at stille, og sygdommen er svær at behandle.

​Dyr bl​​iver tilsyneladende ikke syge af smitten.

Gennemstegning og frysning dræber trikinerne, mens fermentering eller røgning ikke nødvendigvis er nok til at dræbe trikiner.​

Svinekød og hes​​tekød er de hyppigste kilder til smitte af mennesker, men også forskelligt vildt kan smitte med trikiner. I Danmark er risikoen for at blive smittet med trikiner generelt meget lille. Der er dog lidt "større" risiko for, at udegående tamsvin, heste og vildsvin har trikiner.

Kontrol med trikiner hos svin

I de sidste 75 år er danske svin systematisk blevet undersøgt for trikiner, uden at ormen er blevet påvist. De sidste godt 15 år er der hvert år undersøgt ca. 20 millioner svin, idet alle svin på eksportslagte​​rierne er blevet undersøgt. I samme periode er ingen mennesker blevet smittet med trikiner fra dansk svinekød.​ Udegående svin, heste og vildsvin skal undersøges for trikiner - ​også selvom kødet har været frosset.​

Lav risiko for trikiner i dansk kød

EU-reglerne o​​m kontrol for trikiner i kød gælder for alle medlemslande, men Danmark har fået en særstatus, fordi risikoen for trikiner i svin er meget lille i Danmark.

Reglerne indebærer bl.a., at man ikke behøver at undersøge slagtesvin fra bedrifter med kontrollerede opstaldningsforhold.​

Sådan får du et dyr undersøgt for trikiner

Heste, vildsvin og udegående svin skal undersøges for trikiner. Det sker rutinemæssigt, når dyrene bliver slagtet ​​på et slagteri. Hvis du er jæger, har du ansvar for, at vildtet (vildsvin) bliver undersøgt for trikiner. Hvis du er landmand og hjemmeslagter et dyr, kan du vælge at lade dyret undersøge for trikiner.

Prøverne skal sendes til et akkrediteret laboratorium. Dette laboratorium er p.t. akkrediteret​ til trikinundersøgelser i Danmark:

  • Eurofins, tlf. 70 22 42 86

Kontakt venligst labora​​toriet for oplysning om prøvemateriale og indsendelse.​