Salmonella i fødevarer

Salmonella er én af de fødevarebakterier, der gør flest mennesker syge i Danmark. Læs her om forekomst i fødevarer, symptomer, betingelser for vækst mm.

Du kan risikere at blive smittet med salmonella fra en række fødevarer, f.eks. fjerkræ, svine- og oksekød og upasteuriseret mælk. Der kan også være salmonella i fisk og skaldyr og i vegetabilske fødevarer, f.eks. rå grønsager. I Danmark er risikoen for at blive syg af salmonella fra æg og kyllingekød meget lille.

Salmonella er en tarmbakterie, som kan være i gødning fra mange husdyr, kæledyr og vilde dyr. Bakterien kan blive spredt med gødning til andre dyr, til slagtekroppe, til rå mælk samt til jord, vand og afgrøder. Salmonella bliver også i nogle tilfælde spredt fra høns til æg. Mennesker kan blive ​smittet via mad, som er forurenet med bakterien. 

Sygdom pga. salmonella i fødevarer 

Hvis du bliver syg af salmonella, har du sandsynligvis spist mad med salmonella, hvor maden enten ikke har været tilstrækkeligt varmet igennem, eller hvor salmonella fra f.eks. råt kød er spredt til den spiseklare mad. Du kan f.eks. risikere at blive syg af at spise hakket kød, der ikke er gennemstegt.
 
Det er forskelligt, hvor mange bakterier der skal til for at gøre mennesker syge af salmonella. Det kan variere fra mindre end 10 bakterier til 100.000 bakterier pr. gram fødevare – afhængigt af fødevaren og af personens almene tilstand.

Normalt bliver der registreret ca. 1.000 syge af salmonella om året i Danmark. Tallet var dog lavere i 2020 sandsynligvis på grund af den lavere rejseaktivitet. Det reelle tal er meget højere, bl.a. fordi mange ikke går til lægen.
 
Se tallene over antal syge af salmonella her på Statens Serum Instituts hjemmeside:

Graf over antal syge af salmonella

Smittekilderegnskab 

Fødevareinstituttet, DTU laver hvert år et smittekilderegnskab for salmonella, som viser, hvor mange der er blevet syge af salmonella fra forskellige fødevarer. 

Se smittekilderegnskabet her i Annual Report on Zoonoses fra DTU.

Symptomerne er diarré, mavesmerter, feber, hovedpine og måske kvalme og opkast. Sygdommen kan vare fra få dage til flere uger. I sjældne tilfælde, hvor salmonella giver blodforgiftning, kan man blive syg i længere tid. Man bliver gerne syg 1/2 - 2 døgn efter at have spist fødevaren med salmonella.
 
Du kan læse mere om symptomer her på SSI´s hjemmeside: Salmonellainfektion - Statens Serum Institut  
 
Hvis sygdommen bliver alvorlig eller varer længe, skal du til lægen. Ved mistanke om, at sygdommen skyldes en bestemt fødevare, kan lægen anmelde det til embedslægen, som har overblik over, om flere mennesker er blevet syge fx i den samme by eller samme kommune. Ud over at ringe til lægen kan du selv eller lægen kontakte Fødevarestyrelsen, som kan være med til at opklare, hvad der er årsag til sygdommen.

Læs om, hvordan du undgår at blive syg af salmonella i fødevarer:
 
I denne guide: "Sådan undgår du campylobacter og salmonella i din mad"

​I Danmark samarbejder myndigheder, erhverv, brancher og forskningsinstitutioner om at forebygge og bekæmpe salmonella. ​​​​Der er særlige planer for at bekæmpe salmonella i svin, slagtekyllinger, æg og kvæg. Planerne blev sat i værk i 90´erne, fordi flere og flere mennesker blev syge af salmonella i svine- og kyllingekød samt i æg. Antallet af mennesker, der bliver syge af salmonella, er faldet støt, siden handlingsplanerne startede. Handlingsplanerne bliver løbende revideret, og nye indsatser bliver implementeret.

Planerne for at bekæmpe salmonella i slagtekyllinger og æg sigter mod at fastholde en meget lav forekomst af salmonella – nær nul og derved fastholde Danmarks særstatus for salmonella i æg og kyllingekød.

Målet for planen over for salmonella i svin og i svinekød sigter mod at fastholde en lav forekomst af salmonella i svinekød på højst 1%. Målet med planen for salmonella i kvæg er at udrydde Salmonella Dublin fra kvægproduktionen.

Særstatus  i EU for salmonella i kyllingekød og æg for salmonella  

Danmark fik særstatus for salmonella i konsumæg i 2012 og særstatus for salmonella i kyllingekød i 2018.

Læs mere her om: Særstatus for salmonella i kyllingekød og æg.

Overvågning og kontrol af salmonella

Fødevarestyrelsen overvåger salmonella i fersk kød – både svine-, okse- og kyllingekød. Der er overvågning af salmonella på slagterierne, hvor slagtekroppe bliver undersøgt, samt overvågning i besætninger og flokke. Resultaterne af overvågningen bliver hvert år samlet i rapporter fra DTU Fødevareinstituttet og bliver sendt til EU-Kommissionen. Fødevarestyrelsen førte fra 2007 til 2018 en intensiv kontrol af både dansk og udenlandsk kød – ”case-by-case”-kontrollen. Fødevarestyrelsen overvåger stadig forekomsten bl.a. salmonella i udenlandsk kød. Resultaterne indgår i smittekilderegnskabet for salmonella, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder.

Se også denne rapport fra DTU Fødevare instituttet: Annual Reports on Zoonoses in Denmark 

Hvad man kan gøre som importør

Som importør af fødevarer kan man stille krav til sine leverandører om, at der er mindre campylobacter og salmonella i de fødevarer, man importerer. Følg nedenstående guide og se, hvad du kan gøre. 

Se denne guide: Hvilke krav kan jeg stille til min leverandør af kød? 

Der er over 2.000 forskellige typer af salmonella, der kan give sygdom. De hyppigste typer, der giver sygdom hos mennesker, er Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium.