Vibrio i fødevarer

Bakterien Vibrio kan smitte mennesker via fødevarer, f.eks. fisk og skaldyr. Læs her om smitte, symptomer, betingelser for vækst mm.

Sygdomsbakterien Vibrio forekommer oftest hos fisk og skaldyr fra varme saltvandsområder og i farvande med en temperatur over 20 °C. Især Vibrio cholera, Vibrio parahæmolyticus og Vibrio vulnificus betragtes som sygdomsfremkaldende. Vibrio parahæmolyticus og Vibrio vulnificus kan forekomme i danske farvande i varme perioder, og Vibrio vulnificus kan også forekomme i danske farvande på tang, som måske bliver brugt som fødevarer. Vibrio cholerae forekommer primært i spildevandsforurenet vand samt fødevarer i områder af verden med kolera hos befolkningen.

Man kan blive syg af Vibrio, hvis man spiser rå eller ikke tilstrækkeligt varmebehandlet fisk eller skaldyr, der er høstet i forurenet vand. Fund af Vibrio i varmebehandlede fødevarer tyder på, at varmebehandlingen ikke har været tilstrækkelig eller, at fødevaren er blevet efterkontamineret.

I Danmark har der de sidste 10-15 år kun været rapporteret ganske få mennesker syge af Vibrio efter, at de har spist fisk eller skaldyr. I de sydlige EU-lande og i de tropiske lande er der jævnligt sygdomsudbrud, hvor de syge har spist levende/rå to-skallede bløddyr inficeret med sygdomsfremkaldende Vibrio, fordi de to-skallede bløddyr ikke er blevet renset eller tilstrækkeligt varmebehandlet.

Vibrio cholera (serotype O1 og O139) giver kolera, og danskere bliver typisk smittet i udlandet Symptomerne for kolera er opkastning og vandig diarré. Inkubationstiden er 2-3 dage, og symptomerne varer typisk i 5-7 dage. Ubehandlet har kolera en forholdsvis høj dødsrate på op til 50 % på grund af væske- og elektrolyttab.

Sygdomsfremkaldende Vibrio parahæmolyticus og Vibrio vulnificus kan give blodforgiftning, og smitten kan blive overført fra sår eller rifter til fødevarer. Ubehandlede V. vulnificus infektioner har en dødsrate på op til 60 %. Vibrio kan også give mindre alvorlig gastroenteritis med mild diarré, mavekramper, kvalme, opkast og feber. Symptomerne kan opstå fra få timer til flere dage efter, at man har spist en kontamineret fødevare. Varigheden er typisk 2-6 dage. Den infektive dosis for vibrio er 1.000-1 mio. organismer.

Hvis man som rejsende holder en god, hygiejne, vil man være i minimal risiko for kolera, selv i forbindelse med rejser i den fattigste del af verden. Vibrio cholerae smitter via fødevarer eller vand, der er forurenet med afføring fra mennesker, samt direkte fra person til person.

Ved rejse til fjerne lande under mere primitive forhold bør man følge rejserådene for en god hygiejne. 

Se rådene her: Sådan undgår du dårlig mave på rejsen 

Sygdomsfremkaldende Vibrio lever i saltvand ved 15-35 °C og sjældent under 10 °C. Optimal vækst sker ved 37 °C. Vibrio kan kun vokse og overleve, når der er salt til stede (0,2-2,5 %), og mange dør i ferskvand. Vibrio parahæmolyticus kan overleve saltkoncentrationer op til 8-10 %. Ingen vibrio-arter overlever varmebehandling og pasteurisering, og bakterierne er følsomme overfor lav pH, frysning samt desinfektionsmidler. V. cholera producerer et giftstof (toksin), som bliver nedbrudt ved varmebehandling.

Se denne oversigt over vækstbetingelser mm.