Genmodificerede organismer (GMO)

En genmodificeret organisme (GMO) er en organisme, der har fået ændret sine gener ved genmodificering. Planter, dyr og mikroorganismer betegnes generelt som organismer.

Ved hjælp af genmodificering kan man flytte et gen fra én organisme til en anden, f.eks.​​ fra en bakterie til en plante, så planten får nye egenskaber, som den ikke har naturligt.

Definitionen af en GMO fremgår af Udsætningsdirektivet, som i Danmark administreres af Landbrugsstyrelsen.

​​​​​Ved genmodificerede fødevarer forstå​​r man fødevarer, som består af, indeholder eller er fremstillet af en genmodificeret organisme (GMO). Det kan for eksempel være  genmodificerede majskerner eller olie fra genmodificerede sojabønner.

De fleste af de genmodificerede organismer, der er udviklet til fødevarebrug, er planter, ​som er gjort mere modstandsdygtige over for u​krudtsmidler, angreb af skadedyr eller sygdomme. Der er også udviklet planter, som har forbedrede ernæringsmæssige egenskaber. 

Der er godkendt en lang række genmodificerede planter, især majs, soja og bomuldsfrø, ​til fødevarebrug i EU. Planterne dyrkes for størstedelens vedkommende i lande udenfor EU. De høstede produkter importeres til EU til foder- og fødevarebrug. 

De godkendte GMO’er kan ses på ​​EU-kommissionens hjemmeside

Økologiske fødevarer må ikke være genmodificerede. Det gælder alts​​å også foder til økologiske dyr.

EU-reguleret

Det er EU-regler, der bestemmer, hvilke GMO’er der må bruges til fødevarebrug. Der gælder derfor de samme regler for alle landene i EU.

Det skal altid fremgå af mærkningen, hvis en ​​fødevare indeholder ingredienser, der stammer fra en GMO.

Fødevarestyrelsen kontrollerer, om reglerne bliv​​er overholdt​​​. 

Godkendelse af genmodificerede fødevarer

Genmodificerede fødevarer skal risikovurderes og godkendes, inden de må sælges i EU.

Læs hvordan GMO fødevarer godkendes