Mærkning af genmodificerede fødevarer

Fødevarer, der består af, indeholder eller er fremstillet af en genetisk modificeret organisme, skal være mærket med oplysninger herom.

Fødevarer, som stammer fra en genmodif​​​iceret organisme (GMO) skal v​​​ære mærket med oplysning herom, hvis den sælges til den endelige forbruger eller storkøkkener. 

Mærkningen giver forbrugeren op​​lysning om brug af teknologien og skal foretages, uanset om der er indhold af genetisk modificeret dna eller protein til stede i det færdi​​ge produkt. Også forarbejdede fødevarer som fx olie eller stivelse, hvori det ikke er analytisk muligt at måle indholdet af genmodificeret materiale, skal være mærket, hvis de stammer fra en GMO. Fødevarerne skal mærkes med “genetisk modificeret” eller “fremstillet af genetisk modificeret (fx majs)”.

Udbuddet af genmodificerede fødevarer i Danmar​​k er meget begrænset. Mærkning med GMO ses derfor yderst sjældent på fødevarer i danske butikker.

Mærkningen med indhold af GMO i en fødevare er en o​​plysning til forbrugeren om, hvordan varen er produceret .Mærkningen skal ikke opfattes som en advarsel mod produktet. Godkendte genmodificerede fødevarer er risikovurderet og fundet lige så sikre at spise som fødevarer, der ikke er genmodificerede.

Forudsætningen for en korrekt mær​​kning af fødevarer til den endelige forbruger og storkøkkener er, at oplysningerne om, at en vare indeholder eller stammer fra en genmodificeret organisme, er videregivet fra tidligere led i fødevarekæden. 
 
Regler om videregivelse af oplysninger i tidligere handelsled er fastsat i "Fo​​rordningen om sporbarhed og mærkning af genmodificerede fødevarer og foder".

Følgende produkter skal ikke mæ​​rkes:

  • Tekniske hjælpestoffer, der indeholder eller er produceret af en genmodificeret organisme.
  • Produkter, som f.eks. kød, mælk eller æg fra dyr, der har fået genmodificeret foder.
  • Produkter, der ikke er af GMO-oprindelse, men har et indhold af genmodificeret materiale på under 0,9 pct., såfremt indholdet er utilsigtet eller teknisk uundgåeligt. Dvs. virksomheden skal have bestræbt sig på at undgå forureningen.​​ 

Supplerende mærkning med oplysning om, at en fødevare ikke indeholder eller består af GMO’er er i princippet mulig, hvis det kan dokume​​​nteres, f.eks. i form af analyseattester, at udsagnet er rigtigt, og hvis det samme ikke gør sig gældende for alle andre lignende fødevarer. Mærkningen må ikke være vildledende for forbrugeren.
 
Læs om de generelle mærkningskrav og vildledning