Sådan mærker du fødevarer med GMO

Når du som virksomhed skal mærke genetisk modificerede fødevarer, skal du opfylde supplerende krav udover de generelle mærkningsregler.

Fødevarer, der består af, indeholder eller er fremstillet af GMO'er er positivlistereguleret. Det vil sige, at kun godkendte produkter må fremstilles, markedsføres eller bruges i EU.

Oplysning om indhold af GMO skal fremgå af mærkningen til den endelige forbruger og storkøkkener. Herudover er der krav om mærkning i den øvrige del af produktionskæden.

​I denne guide findes der to typer mærkninger. Du skal kigge under 'Fødevarer til tidligere handelsled', hvis du skal mærke fødevarer, der videregives til en virksomhed, som ikke er den endelige forbruger eller storkøkken.​

Forbrugerne skal informeres om, at produktet indeholder eller er fremstillet af en GMO​

Det skal gøres klart for forbrugeren, at der er tale om et produkt, der indeholder eller består af GMO'er eller er fremstillet af eller indeholder ingredienser, der er fremstillet af GMO'er. Formålet er dels at forbrugerne kan træffe et informeret valg og dels at udelukke eventuel vildledning af forbrugerne med hensyn til fremstillings- og frembringelsesmåden.

Ordene "genetisk modificeret" eller "fremstillet af genetisk modificeret ..." skal fremgå af fødevarens ingrediensliste. Ordene kan alternativt fremgå af en fodnote til ingredienslisten, dog med mindst samme skriftstørrelse, som der er anvendt i ingredienslisten. Hvis der ikke er nogen ingrediensliste (f.eks. hvis fødevaren kun består af én ingrediens), skal ordene klart fremgå af den øvrige mærkning.
Fødevarer, der indeholder eller består af GMO'er (levende formeringsdygtige organismer)

Eksempler på mærkning:​

 • Fødevarer, der består af mere end én ingrediens:
  • "Majs (genetisk modificeret) eller
  • "Majsstivelse (fremstillet af genetisk modificeret majs)"
 • Fødevarer, hvor ingrediensen er angivet ved en kategori
  • "Aroma (indeholder genetisk modificeret soja)" eller
  • "Aroma (indeholder ingrediens(er) fremstillet af genetisk modificeret soja)"
 • Fødevarer, der ikke har nogen ingrediensliste, mærkes på emballagen med:
  • "genetisk modificeret" eller
  • "fremstillet af genetisk modificeret majs"

Da der er givet forskellige alternative muligheder for mærkning er det op til virksomheden at vælge den mest korrekte, så eventuel vildledning undgås.

Du må ikke skrive følgende på mærkningen​

 1. En mærkning med "Kan muligvis indeholde GMO" vil ikke være acceptabel.
 2. Det er heller ikke tilladt at skrive, at fødevaren indeholder genetisk modificeret majs, hvis det ikke er korrekt.

Brug af GMO-fri mærkning

Supplerende mærkning med oplysning om, at en fødevare ikke indeholder, består af eller er fremstillet af GMO'er (såkaldt negativ anprisning) er i princippet mulig, hvis det kan dokumenteres, f.eks. i form af analyseattester, at udsagnet er rigtigt, og hvis det samme ikke gør sig gældende for alle andre lignende fødevarer.

Indeholder fødevarerne levende GMO'er?

Kravene til mærkning afhænger af, om der er tale om indhold af levende formeringsdygtige organismer (GMO'er) eller om produktet er fremstillet af GMO'er.​

Her kan du læse om to former for mærkning af fødevarer, som indeholder GMO'er, til tidligere handelsled.​

 1. Fødevarer, der er fremstillet af GMO'er eller indeholder ingredienser, fremstillet af GMO'er:

  For fødevarer, der er fremstillet af GMO'er gælder, at virksomheder, der handler med sådanne produkter, er forpligtet til at videregive oplysninger til aftagervirksomheden (der ikke omfatter den endelige forbruger eller storkøkkener) om hvilke ingredienser, herunder tilsætningsstoffer, der er fremstillet af GMO.

  Det er ikke nærmere specificeret, hvordan ordlyden af informationen skal være. Oplysningerne skal videregives skriftligt, hvilket kan foregå enten ved hjælp af medfølgende dokumenter eller ved mærkning på emballagen.

 2. Fødevarer, der indeholder eller består af GMO'er:

  Den virksomhed, som udgør det første stadium af markedsføringen af et produkt, som består af eller indeholder GMO'er skal sikre, at der skriftligt videregives oplysninger til den virksomhed, der modtager produktet, om at det indeholder eller består af GMO'er samt oplysninger om den eller de entydige koder (identifikatorer), der er tildelt de pågældende GMO'er.

  På alle efterfølgende stadier af markedsføringen af produkterne (så længe der er tale om indhold af GMO'er og videregivelse til en virksomhed, der ikke er den endelige forbruger), skal de ovenfor nævnte oplysninger videregives skriftligt til aftageren af produktet.