Risikovurdering og godkendelse af GMO

Genetisk modificerede organismer eller de produkter herfra, der skal anvendes til fødevare- eller foderbrug, skal risikovurderes og godkendes, før de må sælges som eller anvendes i fødevarer.

​​​Genmodificerede fødevarer og foder skal risikovurderes og godkendes i henhold til Forordning (EF) 1829/2003, inden de må sælges i ​​EU. Kravene til den genmodificerede fødevare eller det genmodificerede foder er:

  • det må ikke have negative effekter på menneskers eller dyrs sundhed eller på miljøet,
  • det må ikke vildlede forbrugeren eller landmanden, og
  • det må ikke være ernæringsmæssigt ringere end en tilsvarende ikke-genmodificeret fødevare eller foder.

Princippet i r​isikovurderingen er en sammenligning af den gen​​​modificerede fødevare eller det genmodificerede foder med en tilsvarende ikke-genmodificeret fødevare eller foder. 

Den Europæiske Fødevaresikke​rhedsautoritet (EFSA) er ansvarlig for den videnskabelige risikovurdering af genmodificerede organismer til fødevare- og foderbrug. Alle ansøgninger om godkendelse af GMO'er i henhold til Forordning (EF) 1879/2003 vurderes af EFSA. 
 
Besøg den Europæiske Fødevaresikkerhedsaut​​oritets (EFSA) hjemmeside om GMO 

Inden for en periode på 30 dage fra offentliggørelsen af EFSA’s udtalelse om en GMO-ansøgning har alle interesserede mulighed for at komme​​ntere på vurderingsrapporten. Kommentarerne indsendes via Kommissionens hjemmeside for kommentarer fra offentligheden. 
 
Send kommentarer til GMO-ansøgninger via Kommissionens hjemmeside​
 
EU-Kommissionen skal​​ senest 3 måneder efter modtagelsen af EFSA's endelige udtalelse forelægge​ et udkast til beslutning vedrørende godkendelsen for Medlemsstaterne til afstemning. 
 

En markedsføringsgodkendelse vil kun blive​​ tildelt, hvis den nye organisme eller det nye produkt er vurderet til at være lige så sikker at indtage som den/det tilsvarende konventionelle organisme/produkt.
 
Læs om ansøgningsprocedurer​​ for GMO’er på EU-Kommissionens hjemmeside
 
En liste over samtlige godkendte genmodif​​icerede produkter til fødevarebrug fremgår af fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foder.
 
EU Register of A​​​uthorised GMOs
 
En oversigt over igang​værende ansøgn​inger findes på følgende hjemmeside, som administreres af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).
 
Se oversigten over igangværen​de GMO-ansøg​​ninger