Fodersikkerhed

Fodersikkerhed er et begreb som dækker risici forbundet med produktion og anvendelse af foder. Risici kan både være kemiske, biologiske eller fysiske. 

Ansvar

Det er fodervirksomhedens ansvar, at fodersikkerheden er i orden. Fodervirksomheden har desuden ansvaret for at trække foder tilbage i tilfælde af, at foderet vurderes eller mistænkes for at være farligt.

Læs mere i tilbagetrækningsvejledningens afsnit 4 om foder

Farlighed

Foder må ikke sælges eller gives til dyr, hvis det er farligt.

Foder betragtes som farligt hvis det anses for:

  1. at have en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed
  2. at gøre en fødevare, der stammer fra dyr, farlig at anvende som fødevare
  3. at have en direkte negativ indvirkning på miljø eller på dyrevelfærd

Sædvanlig handelskvalitet

Udover kravene til sikkerhed, er det også et krav for markedsføring af foder, at foderet er sundt, ægte, uforfalsket, egnet til formålet og af sædvanlig handelskvalitet.

Selvom et foder vurderes ikke at udgøre en risiko, så kan det stadig betragtes som af ikke-sædvanlig handelskvalitet. Det kan f.eks. være hvis foderet er forurenet med afføring fra skadedyr eller er spiret. Hvis et foder ikke er af sædvanlig handelskvalitet må det ikke markedsføres.