Start og drift af fodervirksomhed

Når du starter en ny fodervirksomhed, skal du have en række forhold på plads. Dette også, hvis du overtager en fodervirksomhed fra en anden ejer (ejerskiftet). Du har selv ansvaret for at overholde reglerne, så du er med til at sikre foder- og fødevaresikkerheden.

Du skal bl.a. have styr på følgende: 

  • om din virksomhed skal være registreret eller godkendt, og i givet fald:
  • om du skal følge særlige regler, f.eks. fordi du har animalske produkter på din virksomhed
  • regler for anvendelse og markedsføring af foder

Du kan læse om hvad foder er, om de forskellige regler for registrering mv. og om særlige regler for specifikke virksomhedstyper på de næste sider.

Foder

Læs om foder og regler for de enkelte foderkategorier.

Registrering og godkendelse

Læs om registrering og godkendelse af fodervirksomheder.

Virksomhedstyper

Læs om specifikke krav for særlige virksomhedstyper.