Liste over registrerede og godkendte fodervirksomheder

Danske fodervirksomheder og landbrug skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Se lister over virksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til, her.

​​​​​​Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede/godkendte fodervirksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til. Fødevarestyrelsen kan have registeret oplysninger om virksomhedens aktiviteter, som ikke fremgår af en liste. 

Under punkt "List in English" er der også link til godkendte fodervirksomheder i andre EU-lande. 

Oversigt over lister

Foderblandingsvirksomhe​​der / Produceres of Compound Feed
Bil​​ag IV, kapitel V, Afsnit A, (e)  / Annex IV, Chapter V, Section A, (e)

Liste ov​​er virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med fiskemel, di- og tricalciumfosfat samt blodprodukter af ikke drøvtyggere / Lists of authorized establishments producing compound feed with fishmeal, di- and tricalcium phosphate of animal origin and blood products derived from non-ruminants:

Se denne oversigt over fodervirksomheder (fiskemel mv. i foder) / Feed establishments (fishmeal etc. for feed)​ (pdf)

Foderblandingsvirksomheder / Producers of Compound Feed
Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (f), (g) & (h) / Annex IV, Chapter V, Section A, (f), (g) & (h)

Liste over virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med forarbejdet animalsk protein (PAP) herunder af insekter samt mælkeerstatninger med fiskemel / Lists of authorized establishments producing compound feed with processed animal protein (PAP) including PAP of insects and milk replacers containing fishmeal:

Se denne liste over fodervirksomheder (forarbejdet animalsk protein ​og mælkeerstatninger til foder) / Feed establishments processed (animal protein and milk replacers for feed) (pdf)​

Slagterier / Slaughterhouses
Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (a) & (c) / Annex IV, Chapter V, Section A, (a) & (c)

Liste over slagterier, der er registreret eller har en tilladelse til at levere animalske biprodukter til forarbejdning af forarbejdet animalsk protein (PAP) og blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr / Lists of authorized and registered food establishments which dispatch animal by-products​​ to the processing of processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 

Se denne liste over Slagterier med levering af animalske biprodukter til foder /​ Food establishments dispatch of animal by-products for feed (pdf)

Forarbejdningsvirksomheder / Processing Plants
Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (b) & (d) / Annex IV, Chapter V, Section A, (b) & (d)

Liste over forarbejdningsvirksomheder, der fremstiller forarbejdet animalsk protein (PAP) eller blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr / Lists of authorized and registered processing plants which process processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 

Se denne liste over forarbejdningsvirksomheder (PAP og blodprodukter til foder) /  Processing plants (PAP and blood products for feed) (pdf)