Økologisk akvakulturbrug

Regler for økologiske akvakulturer og registreringer samt salg og videreopdræt heraf.

Akvakultur er opdræt af akvatiske organismer efter metoder, der skal øge produktionen af den pågældende organisme, ud over hvad det naturlige miljø giver mulighed for. For økologisk akvakultur gælder ud over de normale økologi regler særlige principper, som for eksempel skal der bruges økologisk fiskeyngel. Denne regel samt øvrige regler bliver omhandlet i økologiforordningen:

Tilgå økologiforordningen under lovstofsiden 

For at kunne udbyde fiskeyngel til økologisk akvakultur til videreopdræt kan man bruge databasen:

Tilgå databasen for økologiske dyr

Akvakultur er ikke omfattet af vejledningen om økologiske fødevarer, men tilsvarende krav om udarbejdelse af egenkontrolprocedurer og uds​tedelse af økologirapport og økologicertifikat gælder også her. Det vil sige, at akvakulturbrug, der ønsker at producere økologiske fisk, tang eller skaldyr, skal indsende anmeldelse til Fødevarestyrelsen. 

Indsend anmeldelse af økologisk akvakulturproduktion (vælg Indsende/Indsend andet)

Det anbefales, at Fødevarestyrelsens afdeling VeterinærSyd, Akvakultur, kontaktes forinden på Fødevarestyrelsens hovednummer +45 72 27 69 00.