Certificering og kontrol af økologiske fødevarevirksomheder m.v.

Læs her om økologicertificering af fødevarevirksomheder og se hvilke virksomheder, der er økologicertificeret.

Krav om anmeldelse og kontrol af økologiske fødevarevirksomheder m.v.

Virksomheder, der vil markedsføre, forarbejde, pakke, mærke, opbevare eller importere økologiske fødevarer, samt slagterier, der vil slagte økologiske dyr, samt akvakulturbrug skal forinden økologicertificeres.

I Danmark skal fødevarevirksomheder, der ønsker at blive økologicertificeret anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Sammen med anmeldelsen skal virksomheden indsende sine egenkontrolprocedurer, som skal sikre, at økologireglerne overholdes. Efterfølgende udstedes en "økologirapport" og et "økologicertifikat". Fødevarestyrelsen kontrollerer mindst én gang årligt, at de økologicertificerede virksomheder overholder økologireglerne.  

Detailbutikker skal ikke økologicertificeres, hvis de kun forhandler færdigpakkede økologiske fødevarer, og evt. herudover kun forhandler uindpakkede økologiske fødevarer under bagatelgrænsen på 5.000 kg eller 20.000 EUR (ca. 149.200 DKR) årligt. 

Læs mere om krav om anmeldelse og kontrol af økologiske virksomheder

Virksomheder, som er økologicertificeret af Fødevarestyrelsen

Se hvilke virksomheder, som er økologicertificeret af Fødevarestyrelsen

Årsrapporter om resultaterne af økologikontrollen

Læs de seneste årsrapporter om Fødevarestyrelsens gennemførelse af økologikontrollen.​

Lovgivning om økologi