Balanceregnskab for økologiske fødevarer

Regnskabet skal gøre det muligt for både virksomheden og Fødevarestyrelsen at følge de økologiske fødevarers bevægelse gennem virksomheden og at konstatere, om der er balance i mængderne af økologiske
fødevarer modtaget og leveret af virksomheden.

Virksomheden skal sikre sig, at der er balance mellem indgående og udgående mængder af økologiske varer. Virksomheden skal udarbejde procedurer for kontrol og dokumentation heraf.

Regnskabskravene er nærmere beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, se særligt afsnittene 6.3.11 - 6.3.17.

Se eksempel på et balanceregnskab (xlsx)

Balanceregnskabets elementer

  • Oversigt over case
  • Lageropgørelse råvarer
  • Lageropgørelse færdigvarer
  • Recepter og produktionsregistreringer
  • Råvarebalanceopgørelser
  • Færdigvarebalanceopgørelser
  • Vurdering af balance​ mellem input/output

Se eksempel på Excelark, som automatisk udregner råvare-, færdigvare- og input/output-balance​ (xlsx)

Se den redigerbare version af et Excelark til balanceregnskabet (xlsx)