Sammensætning og forarbejdning

Fødevarer, der mærkes som "økologiske", skal være fremstillet af råvarer, som stammer fra økologicertificerede landbrug og akvakulturbrug. Derudover skal de overholde særlige krav til sammensætning og forarbejdning, som du kan læse om på denne side.

Sammensætning af økologiske fødevarer

​Økologiske fødevarer skal som udgangspunkt indeholde 100 % økologiske landbrugsingredienser. Dog er det tilladt, at en økologisk fødevare må indeholde op til 5 % ikke-økologiske landbrugsingredienser (herunder også akvakulturingredienser). Det skyldes, at det endnu ikke er alle landbrugsingredienser, der fremstilles i tilstrækkelige mængder på økologisk form. Der er udarbejdet en EU-liste over de landbrugsingredienser, der tillades på ikke-økologisk form, og det er kun ingredienserne på listen, som må anvendes indenfor 5 %-grænsen.​​

Se listen over de landbrugsingredienser, der tillades på ikke-økologisk form​ i bilag IX i forordning 889/2008, som gælder indtil 31. december 2023

Fra januar 2024 vil denne liste blive erstattet af listen  i positivliste-økologiforordningen. 

Se listen over de landbrugsingredienser, der tillades på ikke-økologisk form i Bilag V, del B i forordning 2021/1165, gældende fra den 1. januar 2024

Kravene til mærkning, sammensætnin​g og forarbejdning af økologiske fødevarer er udførligt beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, afsnit 3.

Vejledning om økologiske fødevarer

Ansøgning om midlertidig tilladelse til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser

Virksomheder, som ønsker at anvende andre ikke-økologiske landbrugsingredienser, kan søge Fødevarestyrelsen om midlertidig tilladelse til at anvende disse i økologiske fødevarer, hvis det i en periode ikke er mulige at fremskaffe på økologisk form i tilstrækkelig mængde eller kvalitet, jf. artikel 25 i Økologiforordningen (2018/848):

​Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007​

Ansøgningsskema for anvendelse af ikke-økologiske ingredienser (pdf)

Fremover er disse midlertidige tilladelser ikke længere virksomhedsspecifikke, men derimod nationale tilladelser, som kan bruges af alle danske virksomheder. Når der gives en national tilladelse til én virksomhed, vil tilladelsen blive offentliggjort herunder, på denne side. Tilladelsen gælder for en afgrænset 6 måneders periode og kan anvendes i Danmark af alle økologiske virksomheder i samme periode.

Liste over nationale tilladelser til brug af ikke-økologiske landbrugsingredienser ​

Ingrediens Til anvendelse Startdato Udløbsdato Status Sagsnummer OFIS reference
Rapslecithin Margarine, plantebaserede drikke og plantebaserede smørbare produkter 01/10/2022 31/03/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02254 INGR-057/2022, INGR-058/2022, INGR-059/2022
Solsikkelecithin Margarine, plantebaserede drikke og plantebaserede smørbare produkter 01/10/2022 31/03/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02254 INGR-060/2022, INGR-061/2022, INGR-062/2022
Æggehvidepulver, med funktionen "low-whip" Flødeboller 01/06/2022 30/11/2022 Ikke længere aktiv 2022-20-712-59322 INGR-022/2022
Humle: Mosaic og Citra Alkoholfri 01/07/2022 31/12/2022 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02379 INGR-029/2022
Citra humle Kombucha 01/10/2022 31/03/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02500 INGR-064/2022
Jin Xuan Milky Oolong Tea Sirup 13/06/2023 12/12/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02501 INGR-065/2022
Humle:Hallertauer Blanc og Centennial Øl 23/10/2023 22/04/2024 Aktiv 2023-29-79-03214 INGR-036/2023
Zedoariarod (Curcuma zedoaria) Snaps 21/11/2022 20/05/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02658 INGR-097/2022
Humle: Nelson Sauvin og First Gold Øl 21/11/2022 20/05/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02662 INGR-100/2022
Vaxy majsstivelse Suppe 01/12/2022 31/05/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02679 INGR-102/2022
Kærnemælkspulver Konfekture 01/01/2023 30/06/2023 Ikke længere aktiv 2022-29-79-02661 INGR-002/2023
Hallentauer Mittelfruh humle Øl 09/02/2023 08/08/2023 Ikke længere aktiv 2023-29-79-02840 INGR-017/2023
Limeblade Boller i karry og Tom kha gai suppe 06/03/2023 05/09/2023 Ikke længere aktiv 2020-29-79-01177 INGR-018/2023
Amarillo humle Øl 01/05/2023 31/10/2023 Ikke længere aktiv 2023-29-79-03000 INGR-037/2023
Sabro humle Øl 08/02/2024 07/08/2024 Aktiv 2024-29-79-03415 INGR-015/2024
Citrusfibre Iscreme 14/03/2024 13/09/2024 Aktiv 2024-29-79-03527 INGR-023/2024

Forudsætninger for brug af de midlertidig tilladte ikke-økologiske ingredienser

Ovennævnte ingredienser må kun anvendes i de pågældende produkter, og forudsætter, at alle regler og betingelser i økologilovgivningen for anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser overholdes. 

Dvs. f.eks., at der i økologiske fødevarer maksimalt må anvendes op til 5% ikke-økologiske landbrugsingredienser beregnet på baggrund af den samlede mængde landbrugsingredienser i fødevaren. 

Bemærk også, at der ikke kan dispenseres fra mærkningsreglerne for økologiske produkter. Dvs. der kan f.eks. ikke dispenseres fra, at indhold af ikke-økologiske ingredienser skal fremgå af ingredienslisten. 

Herudover må mærkningen ikke vildlede – læs mere i afsnit 3.4.1 i Økologivejledningen.

Hensigten med at tillade ikke-økologiske ingredienser er at give en midlertidig løsning på 6 måneder, indtil en økologisk variant eventuelt kan fremskaffes. En tilladelse kan maksimalt forlænges to gange 6 måneder, jf. forordning 2018/848, artikel 25, stk. 3.  

Det er en mulighed, at Fødevarestyrelsen kan anmode EU-Kommissionen om at sætte en ikke-økologilogisk landbrugsingrediens på det faste bilag over tilladte ikke-økologiske ingredienser i forordning 2021/1165 - Bilag V – Del B. Det forudsætter at man kan påvise en strukturel mangel af ingrediensen som økologisk.

Indberetning om brug af midlertidig tilladte ikke-økologiske ingredienser​

Når I som virksomhed vælger at anvende én af de oplistede ikke-økologiske landbrugsingredienser, beder vi jer om at sende en mail, hvor I oplyser, hvilken ikke-økologisk landbrugsingrediens I ønsker at anvende, forventet mængde og i hvilket produkt:

Send mail til fødevarestyrelsen på okologi@fvst.dk

Herved vil Fødevarestyrelsen blive oplyst om det reelle behov for, at den pågældende ingrediens optages på EU-listen over tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser, hvilket vil være til gavn ved EU-forhandlingerne.

Find også listen over midlertidige tilladelser fra alle de øvrige​​​ EU-lande på EU-Kommissionens hjemmeside OFIS (Organic Farming Information System):

Se listen over nationale tilladelser i EU til brug af ikke-økologiske ingredienser i økologiske fødevarer i OFIS

Listen giver branchen mulighed for at holde øje med efterspørgslen af bestemte økologiske ingredienser, som endnu ikke findes i tilstrækkelig mængde i økologisk kvalitet.

Brug af tilsætningsstoffer og andre stoffer til økologiske fødevarer

Foruden de op til 5 % særligt tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser, må der også til økologiske fødevarer anvendes et begrænset antal tilsætningsstoffer. Der findes en EU-liste over, hvilke tilsætningsstoffer der er tilladt til økologiske fødevarer:

Se listen over tilladte tilsætningsstoffer i Positivliste-økologiforordningens bilag V, del A, afsnit A1

Herudover må der anvendes enkelte andre ingredienser, som f.eks. mikroorganismer og visse typer af naturlige aromastoffer. 

Forarbejdning af økologiske fødevarer

Forarbejdningen af økologiske fødevarer er reguleret ved, at der er udarbejdet en EU-liste over tilladte hjælpe​​stoffer. Brug af andre hjælpestoffer er forbudt. Traditionelle fysiske forarbejdningsmetoder, som kogning, tørring m.v. er derimod ikke reguleret (hvis man ser bort fra fremstilling af økologisk druevin). Det betyder, at f.eks. homogenisering er tilladt.

Se listen over tilladte hjælpestoffer i Positivliste-økologiforordningens bilag V, del A, afsnit A2​​

Lovgivning om økologi