Mærkning og sammensætning

Betegnelsen "økologisk" samt de andre EU-landes betegnelser for "økologisk" (f.eks. organic og biologico) samt alle forkortelser af disse betegnelser (f.eks. øko og bio) må kun anvendes på fødevarer, når de overholder økologireglerne.

Reglerne om mærkning af økologiske fødevarer findes i EU's økologiforordninger. ​

Fødevarer, der mærkes som "økologiske", skal være fremstillet af råvarer, som stammer fra økologicertificerede landbrug og akvakulturbrug. Derudover skal de overholde særlige krav til sammensætning og forarbejdning. De må under ingen omstændigheder være fremstillet ved brug af GMO, ioniserende stråling eller industrielt fremstillede nanomaterialer.

Kravene til mærkning, sammensætnin​g og forarbejdning af økologiske fødevarer er udførligt beskrevet i økologivejledningen, afsnit 3.