Økologivejledningen

Fødevarestyrelsens vejledning om økologiske fødevarer beskriver reglerne for fremstilling og markedsføring af økologiske fødevarer og den tilhørende kontrol.

​​​​​Vejledningen om økologiske fødevarer er først og fremmest rettet mod virksomheder, der markedsføre​r økologiske fødevarer samt andre med særlig interesse i reglerne om økologiske fødevarer.

Gældende vejledning

Læs økologivejledningen (pdf)

De væsentligste ændringer i vejledningen om økologiske fødevarer af december 2022, sammenholdt med den tidligere version af vejledningen fra september 2022, er følgende: 

 • Afsnit 2: Opdateret tekst om økologisk petfood

  Forarbejdning og mærkning af økologisk petfood vil primo 2023 blive fuldt ud EU-reguleret, under Økologiforordningens regulering af foder. Det sker, når en vedtaget ændring af Positivliste-økologiforordningen offentliggøres primo januar 2023. I forordningen vil der i bilag III være anført hvilke stoffer, der tillades ved fremstilling af økologisk petfood. Desuden forventes der i en særskilt forordning primo 2023 at blive fastlagt betingelser for mærkning af økologisk petfood med EU's økologilogo. Forslaget til en sådan forordning, som p.t. er i EU-høring, kan ses på Fødevarestyrelsens oversigt over økololovginingen.

  Find reglerne på siden "Økologi - lovstof"

 • De danske petfoodregler i Økologibekendtgørelsen, herunder bilag 1 vedr. tilladte hjælpestoffer og ikke-økologiske ingredienser, vil ikke længere være gældende, når de tilsvarende bestemmelser i ovennævnte forordninger træder i kraft (da EU-forordninger er umiddelbart gældende). Petfood, fremstillet efter Økologibekendtgørelsen inden EU-reglerne træder i kraft, kan sælges indtil lagrene er opbrugt.

 • Afsnit 6.3.9.1.2: Opdateret afsnit om udstedelse/kontrol af økologicertifikater i TRACES

  Fra 1. januar 2023 forventes det, at økologicertifikaterne for alle virksomheder under Fødevarestyrelsens økologikontrol, vil være overført til det nye EU-økologicertifikatsystem i TRACES. Dvs. fra 1. januar 2023 skal alle økologicertifikaterne udstedt af styrelsen findes i TRACES.

  Gå til Økologicertifikatsystemet i TRACES (europa.eu)

  Certifikatsystemet kan anvendes af alle, og der kræves ikke login. Certifikaterne kan ses på engelsk og andre EU-sprog ved valg af sprog øverst i højre hjørne på startsiden.

  Hvis man efter 1. januar 2023 ikke kan finde sin virksomheds certifikat i TRACES, eller der er forkerte oplysninger i certifikatet, bedes man henvende sig til Fødevarestyrelsen via kontaktformularen.

  Ifølge EU's økologiforordning skal alle nye økologicertifikater udstedes i TRACES fra 1. januar 2023. Dvs. at mange EU-økologikontrolinstanser formentlig vil gøre brug af, at de gældende tidligere udstedte certifikater ikke nødvendigvis skal være overført til TRACES pr. 1. januar 2023. Der bliver derfor en overgangsperiode, hvor økologicertifikaterne udstedt af disse kontrolinstanser skal findes i enten TRACES eller, som hidtil, på deres hjemmesider.

  Følg med på siden om danske økologikontrollerede fødevarevirksomheder m.v.

  Listen over økologikontrollerede fødevarevirksomheder bibeholdes indtil videre som en oversigt.

 • Afsnit 6.3.20: Opdateret afsnit om den generelle erklæring, gengivet i bilag 2

  Økologicertificerede virks​omheder skal underskrive erklæringen, gengivet i vejledningen om økologiske fødevarer, bilag 2. Erklæringen skal foreligge i underskrevet form på virksomheden og fremvises ved kontrol. Det er ikke længere nødvendigt, at den optages i økologirapporten.

Vejledningen om økologiske fødevarer sendes i​kke i høring, men bemærkninger modtages gerne løbende. Send bemærkninger til okologi@fvst.dk med emnet "Bemærkninger til økologivejledningen".

​Vejledningen vil blive justeret efter behov, herunder på baggrund af de indko​mne bemærkninger.