Brug af registreringsblanketten

Fødevarevirksomheder kan bruge registreringsblanketten, hvis virksomheden skal autoriseres, registreres, skifter ejer, laver ændringer i eller stopper virksomheden.
Læs her, om hvordan og hvornår du skal bruge registreringsblanketten.

Hvem skal bruge registreringsblanketten?

Den digitale registreringsblanket for fødevarevirksomheder skal bruges:

 • Ved start af ny virksomhed
 • Ved oplysning om ejerskifte
 • Ved anmeldelse af af væsentlige ændringer i fødevarevirksomheden
 • Ved ophør med fødevarevirksomhed

Åbn registreringsblanket på virk.dk

Du skal ikke bruge blanketten

Du skal ikke bruge registreringsblanketten, hvis du:

 • skal registrere eller ophøre en besætning af dyr
 • ​har en spirevirksomhed
 • ​har en kvindemælk​scentral
 • har en virksomhed, der som led i fødevareproduktion afliver eller tilbereder insekter
 • er mellemhandler af muslinger m.m., som skal registreres som primærproducent
 • har et vildtdepot, som skal registreres som primærproducent

Hvis ovenstående er tilfældet, kontakt Fødevarestyrelsen

Kontakt Fødevarestyrelsen

Er du i tvivl, om din virksomhed skal registreres, kan du få information i vores Startpakke for nye fødevarevirksomheder.

    Gå til startpakke for nye fødevarevirksomheder

Registrering til primærproduktion

Hvis du er primærproducent af produkter til fødevarebrug (f.eks. kød, insekter, mælk, æg, dyrker grøntsager, brødhvede, maltbyg, kartofler mv.), skal alle dine registreringer, herunder oprettelse og ophør ske på landbrugsindberetning.dk

Gå til landbrugsindberetning.dk​

Undtagelser fra Landbrugsindberetning.dk

Du skal bruge blanketten til fødevarevirksomheder til at blive registreret til visse former for primærproduktion.

Hvis du er landmand, skal du ikke bruge blanketten, men i stedet gå ind på landbrugsindberetning.dk. Se mere under ”Primærproducent af fødevarer – brug Landbrugsindberetning.dk”.

Du skal bruge blanketten, hvis du:

 • indvinder salt til fødevarebrug, uanset om du graver det op fra en salthorst eller udvinder det ved saltsydning.
 • indvinder kalk til fødevarebrug.
 • indvinder andre mineraler til fødevarebrug.

Hvis du først og fremmest sælger salt, kalk og lignende til andre fødevarevirksomheder, skal du angive det i blanketten og så vælge punktet: ”Fremstilling/pakning af tilsætningsstoffer, kosttilskud, særlig ernæring, sukker, krydderier, salt og lign.”

​Hvis du først og fremmest sælger salt, kalk og lignende direkte til forbrugere, skal du angive det i blanketten og så vælge punktet: ”Salg af fødevarer indsamlet i naturen, fx svampe, bær, ramsløg, birkesaft, tang, og lignende (Biavlere anmeldes hos Landbrugsstyrelsen)”

Gå til registreringsblanket for fødevarevirksomheder

Særligt for spirevirksomheder

Spirevirksomheder primærproducenter, men der er særlige krav til sådan en virksomhed. For at blive autoriseret skal virksomheden kontakte Fødevarestyrelsen. 

Kontakt Fødevarestyrelsen

Biavlere skal registrere deres bigårde hos Landbrugsstyrelsen. Biavlere skal ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om registrering af bigårde (lbst.dk)

Hvornår skal blanketten bruges?

Når du anmelder din fødevarevirksomhed til registrering via den digitale blanket, modtager du en mail fra Fødevarestyrelsen, straks efter du har sendt blanketten.

 • Du får en registrering på mail, hvis du skal registrere din virksomhed.
 • Hvis din virksomhed skal autoriseres, får du besked om det, og vi kontakter dig for at aftale et tidspunkt for et autorisationsbesøg. Du må ikke gå i gang med dine fødevareaktiviteter, før vi har været på besøg, og din virksomhed har fået en betinget autorisation.​

Hvis du ikke modtager svar fra Fødevarestyrelsen, skal du indsende blanketten igen eller kontakte vores Kundecente​r.

Kontakt Kundecentret

Den nye ejer af en fødevarevirksomhed skal altid melde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen. Det er den nye ejers CVR-nummer, der skal benyttes til ejerskiftet.

Læs mere i autorisationsvejledningen​s afsnit 27 Autorisation eller registrering ved ejerskifte

Videreførelse af kontrolhistorik

De fleste af Fødevarestyrelsens registrerede virksomheder er omfattet af stikprøvebaseret basiskontrol og kan nu ikke længere få videreført kontrolrapporter ved ejerskifte eller flytning.

Læs mere om videreførelse af kontrolrapporter

Du skal oplyse, hvis du ændrer væsentligt i indretningen eller aktiviteterne i virksomheden.

Hvis du f.eks.: 

 • udvider varesortimentet fra ikke-kølevarer til kølevarer.
 • udvider fra at sælge færdigvarer til også at producere fødevarer.
 • begynder også at indføre fødevarer fra andre lande.
 • skifter fra detail til engros eller fra engros til detail.

Du skal oplyse om det, hvis du flytter din virksomhed til en ny adresse, uanset om flytningen er til en anden etage i samme ejendom, til en naboejendom eller til en anden by. Din virksomhed vil blive oprettet på den nye adresse. 

Du må ikke gå i gang med nye aktiviteter eller på den nye adresse, før virksomheden er registreret eller autoriseret til de nye aktiviteter eller på den nye adresse.​

Se Autorisationsvejledningens kapitel 25 Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

Specielt for kæder, f.eks. supermarkedskæder

Hav en liste klar over de medlemmer af kæden, der er omfattet af ændringen. Listen skal indeholde navn, adresse, afdelingsnavn og P-nummer på virksomhederne.

Læs mere om, hvordan kæder kan melde væsentlige ændringer

Hvis virksomheden skifter fra at være en detailvirksomhed til engrosvirksomhed eller omvendt, skal du anmelde det som en væsen​​tlig ændring. Det gælder også, hvis du skifter til eller fra virksomhedstypen detail med engros.

Du skal bruge blanketten til at give besked om ophør/lukning af din fødevarevirksomhed.

Du ophører kun din fødevarevirksomhed, dit CVR lukkes ikke.

Bed om adgang til digital post, hvis du lukker CVR

Hvis du også lukker virksomhedens CVR, skal du huske at få adgang til CVR-nummerets ”Digitale post". På den måde undgår du at miste vigtige breve og andet post, der ellers vil gå tabt.

Søg om adgang til din erhvervs-e-Boks efter lukningen (e-boks.dk)

Du sk​​​al også bruge blanketten:

 • ved start af indførsel af animalske fødevarer fra andre samhandelslande
 • ved import, opbevaring eller tilberedning af økologiske fødevarer
 • ved start af andre særlige aktiviteter, f.eks. eksport af kød til visse lande
 • ved indførsel, fremstilling eller engrossalg af fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande, der er bestemt til at komme i berøring med fødevarer)
 • ved start af økologiske fødevareaktiviteter
 • ved levering fra din fødevarevirksomhed af restprodukter af fødevarer til foderbrug
 • ved ansøgning om tilladelse til at levere kød fra dit slagteri, før kødet er kølet ned til 7°C. Vælg: "Foretager du væsentlige ændringer, som ikke er nævnt ovenfor?" og skriv: "Transport af ikke fuldt kølet kød" i det felt, hvor du skal beskrive ændringen 

Når du driver en detailvirksomhed og ønsker at levere animalske fødevarer til andre detailvirksomheder, skal du anmelde denne aktivitet som en væsentlig ændring. Du får i blanketten mulighed for at krydse af, at du vil levere efter 1/3-reglen. Du skal føre regnskab med dine leverancer efter 1/3-reglen.

​Der er også mulighed for at levere animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen. Det forudsætter, at fødevarerne er produceret i autoriserede virksomheder, og at du udelukkende har transporteret og oplagret varerne, samt at du har overholdt temperaturkrav for varerne. Der skal ikke føres særligt regnskab med leverancer efter oplagringsreglen.

Blanketten indeholder ikke mulighed for at krydse af, at du vil levere efter oplagringsreglen. Derfor bliver din virksomhed registreret til også at levere efter oplagringsreglen, når du krydser af, at du vil levere efter 1/3-reglen.

Hvis du specifikt anmelder, at du ønsker at levere efter oplagringsreglen ved at skrive det i et tekstfelt på blanketten, bliver du kun registreret til at levere efter 1/3-reglen, hvis du har krydset af, at du vil levere efter 1/3-reglen.

Du kan læse mere om registrering som kurer / courier i Fødevarestyrelsens vejledning på dansk og engelsk.

Vejledning til registrering som kurerpartner (dansk) (pdf)

Guide for registration as a courier partner (english) (pdf)