Registrering af fødevarevirksomhed

Brug registreringsblanketten, hvis du vil registrere en ny fødevarevirksomhed (også f.eks. madbude), stoppe med en virksomhed, overtage en virksomhed, flytte en virksomhed, eller ændre i virksomhedens fødevareaktiviteter. Blanketterne skal også bruges til at søge om at bruge Det Økologiske Spisemærke, økologicertificering m.m. Læs her om brug af blanketterne til forskellige formål.

Opstart af fødevarevirksomhed

Nye fødevarevirksomheder skal registrere sig her. Det kan f.eks. være en kiosk, et pizzeria, et supermarked, en cafe eller en transportvirksomhed.
Det kan også være en afdeling, f.eks. en slagter i et supermarked.

Blanket til opstart

Registrering som madbud/Register as a courier partner

Når du transporterer take away til kunder, skal du registrere dig her.

Blanket til madbude

 

Ophør af fødevarevirksomhed

Her melder du ind, hvis du stopper virksomhedens fødevareaktiviteter helt, og dermed afmeldes registreringen hos Fødevarestyrelsen. Lukningen dækker kun fødevaredelen af virksomheden. Du kan også lukke en afdeling.

Blanket til ophør

Ændringer i fødevareaktiviteter

Registrer ændringer for din virksomhed her, hvis du tilføjer eller ophører enkelte fødevareaktiviteter, f.eks. starter eller stopper med at importere fødevarer.

Blanket til ændringer

Ejerskifte

Hvis du overtager en virksomhed fra en anden ejer, skal du registrere ejerskiftet her.

Blanket til ejerskifte

Flytning

Flytter din virksomhed til en ny adresse? Så skal du registrere flytningen her.

Blanket til flytning

Ø-mærket

Økologicertificering

Du skal ansøge om økologicertificering, hvis virksomheden vil modtage, håndtere og/eller markedsføre økologiske fødevarer.
Brug også blanketten til ændringer eller ophør af økologicertificering.

Blanket til økologicertificering

Det økologiske spisemærke

Det Økologiske Spisemærke

Det Økologiske Spisemærke kan benyttes af alle professionelle køkkener, der er registreret i smiley-ordningen, og det er gratis at være med. Ansøg her.

Blanket til Det Økologiske Spisemærke

Kontakt os

Mangler du en blanket? Eller har du spørgsmål til blanketterne? 

Kontakt os via vores kontaktformular

FAQ

Man skal ikke længere angive om man er konsulent, der udfylder blanketten på vegne af virksomheden, da man skal logge ind med mitID for at udfylde blanketten.
Husk, at du måske skal rette CVR-nr. til virksomhedens CVR-nr., hvis du ikke logger ind med virksomhedens MitID.

Skal kvitteringen sendes til yderligere e-mails, er der mulighed for at sende til flere e-mails nederst på kvitteringssiden, der kommer frem, når blanketten er sendt.

Virksomheden kan gå i gang med det samme virksomheden har registreret sig hos Fødevarestyrelsen og modtaget en bekræftelse på registreringen (Hvis virksomheden ikke skal autoriseres).
Der kan gå op til 10 arbejdsdage efter at virksomheden har registreret sig, før virksomheden modtager et smileymærke i digital post. Hvis virksomhedens ikke har et CVR-nr., så bliver smileymærket sendt med brev.

Du registrerer en ny afdeling, f.eks. en bager, slagter eller delikatesse i et supermarked, ved at bruge blanketten ’Opstart af fødevarevirksomhed ’. Med afdeling menes en afdeling, som modtager en selvstændig kontrolrapport.


Hvis afdelingen ophører, skal du registre ophøret i blanketten ’Ophør af fødevarevirksomhed’. Her skal du indtaste afdelingens ID-nummer, som findes på virksomhedens side på findsmiley.dk. Hermed lukker du ikke hele virksomheden/virksomhedens p-nummer, men kun afdelingen.

Der kan gå op til 10 arbejdsdage før en ansøgning om flytning er gået igennem og virksomhedens nye adresse vises på virksomhedens side på findsmiley.dk.

For at registrere økologiske aktiviteter i blanketten ’Økologicertificering’, skal du bruge virksomhedens ID-nummer. Dette finder du på findsmiley.dk, men der kan gå op til to timer efter registreringen af en ny virksomhed, før ID-nummeret findes på findsmiley.dk.

Hvis du skal registrere en ny virksomhed hos Fødevarestyrelsen og virksomhedens p-nummer endnu ikke er aktiveret hos Erhvervsstyrelsen, så kan virksomheden indtaste p-nummeret manuelt i stedet for, at det bliver trukket fra CVR - det Centrale Virksomhedsregister. 
Vælg muligheden ”P-nummeret findes ikke i opslaget, da det ikke er aktivt endnu”.

Hvis du skal ophøre en virksomhed hos Fødevarestyrelsen og virksomhedens p-nummer ikke længere er aktivt hos Erhvervsstyrelsen, så kan virksomheden indtaste p-nummeret manuelt i stedet for, at det bliver trukket fra CVR - det Centrale Virksomhedsregister.
Vælg muligheden "P-nummeret findes ikke i opslaget, da det allerede er lukket hos Erhvervsstyrelsen".

Madbude modtager ikke et brev i digitalpost, men kun en kvittering på mail. Dette er bekræftelsen på, at madbuddet er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Virksomheder uden CVR-nr. modtager ikke registreringsbrevet i digital post, men får i stedet registreringsbrevet tilsendt som brev.

Madbude skal bruge ’Ophør af fødevarevirksomhed’ til at registrere ophør og ’Flytning af fødevarevirksomheder’ til at registrere flytning af buddets adresse.

Du skal anvende blanketten 'Ændringer i fødevareaktiviteter', hvor du kan vælge at ophøre aktiviteter.

For virksomheder med mange ensartede afdelinger fordelt over hele landet, fx bagerier i en supermarkedskæde, foretager Fødevarestyrelsen gerne en central vurdering af nye eller ændrede beskrivelser og økologiprocedurer, som ønskes indarbejdet i afdelingernes økologirapporter.

Materialet skal i så fald fremsendes til enten den relevante kæde-koordinator i Fødevarestyrelsen via kontaktformularen eller økologi-teamet i Fødevarestyrelsens kontor, Kemi og Fødevarekvalitet (okologi@fvst.dk).

Hvis du anvender kontaktformularen, så skal du vælge at du vil 'indsende', og derefter 'indsend andet'.

Gå til kontaktformular

Er der tale om detailbutikker, som ønskes økologicertificeret til forhandling af uindpakkede økologiske fødevarer, og som ikke foretager andre anmeldelsespligtige økologi-aktiviteter, skal der dog foretages digital registrering, via vores registreringsblanket, for hver butik under en kæde.
Blanket til Økologicertificering

Læs om økologireglerne og -kontrollen:

Fødevarestyrelsen side ”Økologi for fødevarevirksomheder

Vejledningen om økologiske fødevarer f.eks. afsnit 6.2.7

Registrering af primærproduktion af fødevarer

Der gælder særlige regler og undtagelser for registrering af primærproducenter. Her kan du orientere dig om, hvor du skal registreres.

Hvis du har et landbrug, en frugtplantage eller et gartneri, er du primærproducent. Som primærproducent af produkter til fødevarebrug (f.eks. kød, insekter, mælk, æg, dyrker grøntsager, brødhvede, maltbyg, kartofler mv.) skal alle dine registreringer, herunder oprettelse og ophør ske på landbrugsindberetning.dk.

Hvis du vil sælge egne animalske fødevarer, f.eks. mælk, æg, slagtet fjerkræ og fisk, til forbrugere eller lokale detailvirksomheder, skal du ud over landbrugsindberetning.dk også bruge blanketten "Opstart af fødevarevirksomhed".

Gå til landbrugsindberetning.dk​

Undtagelser fra landbrugsindberetning.dk

Du skal bruge blanketten "Opstart af fødevarevirksomhed" for at blive registreret til visse former for primærproduktion.

Du skal bruge blanketten, hvis du ønsker at:

  • producere spirer
  • producere eller høste tang
  • indvinde kildevand
  • indvinde salt til fødevarebrug, uanset om du graver det op fra en salthorst eller udvinder det ved saltsydning
  • indvinde kalk eller andre mineraler til fødevarebrug
  • oprette et vilddepot
  • være mellemhandler af levende muslinger mv.

Gå til blanketten Opstart af fødevarevirksomhed

Primærproducenters salg af animalske produkter til forbrugere og detail

Primærproducenter, der afsætter egne animalske fødevarer, f.eks. mælk, æg, slagtet fjerkræ og fisk, til forbrugere eller lokale detailvirksomheder, skal bruge blanketten "Opstart af fødevarevirksomhed".

Gå til blanketten Opstart af fødevarevirksomhed

Du skal også være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk, hvis du har landbrug eller gartneri, og hos Fiskeristyrelsen, hvis du er fisker.

Gå til landbrugindberetning.dk

Gå til Fiskeristyrelsen

Biavlere skal registrere deres bigårde hos Landbrugsstyrelsen. Biavlere skal ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om registrering af bigårde (lbst.dk)