Regler for fremstilling og pakning af fiskeoliekapsler

Producenter og virksomheder, der pakker fiskeoliekapsler, skal autoriseres.

Fødevarestyrelsen accepterer i en overgangsperiode frem til 1. juli 2023, at danske virksomheder markedsfører fiskeoliekapsler, som ikke er fremstillet eller pakket i autoriserede virksomheder.

Fiskeoliekapsler er animalske produkter

Gelatinekapsler med fiskeolie (fiskeoliekapsler) bliver solgt som kosttilskud, og kosttilskud er fødevarer. Fiskeolie, herunder olie fra f.eks. krebsdyr, og gelatine, herunder gelatinekapsler, og fiskeoliekapsler er animalske produkter.

Producenter af fiskeoliekapsler skal autoriseres

Producenter af fiskeoliekapsler skal autoriseres. Virksomheder, der pakker fiskeoliekapsler, skal autoriseres.

Fiskeolie, gelatine og gelatinekapsler med fiskeolie er animalske produkter, og derfor skal disse produkter fremstilles og pakkes i autoriserede virksomheder, når de fremstilles eller pakkes for at blive markedsført til andre fødevarevirksomheder. Produktionsvirksomheden henholdsvis pakkevirksomheden skal forsyne produktet med sit identifikationsmærke (id-mærke), dvs. det ovale mærke, som for virksomheder i Danmark skal angive DANMARK eller DK, virksomhedens autorisationsnummer og en betegnelse for EU, f.eks. EF eller EU.

Selvom kravet om autorisation følger af EU-bestemmelser, er det ikke sædvanlig procedure i alle EU-medlemsstater. Der kan derfor være produkter på markedet, som ikke er fremstillet i autoriserede virksomheder, og som ikke er id-mærket.

Indførsel fra og eksport til lande uden for EU

Fiskeolie, gelatinekapsler eller fiskeoliekapsler må ikke indføres fra lande uden for EU, medmindre produkterne opfylder alle betingelser for indførsel til EU.

Ved eksport til tredjelande skal de gældende regler være opfyldt, herunder de særlige krav, som det pågældende tredjeland stiller.

Overgangsperiode ved modtagelse fra EU medlemsstater

Fødevarestyrelsen accepterer i en overgangsperiode frem til 1. juli 2023, at danske virksomheder markedsfører fiskeoliekapsler, som ikke er fremstillet eller pakket i autoriserede virksomheder.

En dansk virksomhed, som er autoriseret til at fremstille eller pakke fiskeoliekapsler, men modtager gelatinekapsler eller fiskeoliekapsler fra en ikke-autoriseret virksomhed i et andet EU-land, kan i overgangsperioden fortsat håndtere disse produkter. Fiskeolie må ikke modtages, hvis ikke fiskeolien kommer fra en autoriseret virksomhed.

I overgangsperioden accepteres følgende for danske virksomheder, som er autoriseret til at håndtere fiskeolie, gelatinekapsler eller fiskeoliekapsler:

  1. Fiskeolie skal altid komme fra virksomheder, som er autoriseret til at håndtere fiskeolie.
  2. Hvis det ikke er muligt at skaffe gelatinekapsler fra virksomheder, som er autoriseret til at håndtere gelatinekapsler, kan virksomheden modtage gelatinekapsler fra ikke-autoriserede virksomheder i andre EU-lande. Når virksomheden bruger gelatinekapslerne til at fremstille fiskeoliekapsler, skal virksomheden sætte sit id-mærke på det færdige produkt, se dog punkt 4 og 5.
  3. Hvis det ikke er muligt at skaffe fiskeoliekapsler fra virksomheder, som er autoriseret til at håndtere fiskeoliekapsler, kan virksomheden modtage fiskeoliekapsler fra ikke-autoriserede virksomheder i andre EU-lande. Når virksomheden har ompakket fiskeoliekapslerne, skal virksomheden sætte sit id-mærke på de ompakkede produkter, se dog punkt 4 og 5.
  4. Hvis virksomheden har emballage og etiketter uden id-mærke på lager, kan virksomheden opbruge dette lager.
  5. Hvis virksomheden har emballage og etiketter uden id-mærke på lager, kan virksomheden sætte klistermærke med sit id-mærke på emballage og etiketter, hvis den ønsker det, f.eks. i forbindelse med eksport til tredjelande.
  6. Allerede markedsførte eller pakkede produkter uden id-mærke må fortsat sælges.