Lister over registrerede og autoriserede fødevarevirksomheder/Lists of approved food plants

På denne side kan du finde Fødevarestyrelsens lister over økologikontrollerede virksomheder; engrosvirksomheder der håndterer honning; engrosvirksomheder der producerer spirer; samt autoriserede fødevarevirksomheder med produktion af animalske fødevarer.

Fødevarestyrelsen udgiver også en tabel over antallet af  fødevarevirksomheder fordelt på brancher og fødevareenhed.

​Kontrol med fødevarevirksomheder

Op​​lysninger om kontrollen med alle typer virksomheder kan ses på Smiley-hjemmesiden findsmiley.dk. 

​​​​​Information on the official inspection of all types of food establishments can be found on the Smiley-site, findsmiley.dk.

Gå til Find Smiley

Lister over fødevarevirksomheder

Liste over engrosvirksomhe​der, der håndterer honning, engrosvirksomheder, der producerer spirer, og autoriserede fødevarevirksomheder med produktion af animalske fødevarer (kød, muslinger, fisk, mælk, æg osv.). 

En virksomheds autorisationsnummer, gør det muligt at identificere produktionsvirksomheden – og dermed spore varerne tilbage til den. Nummeret indgår i mærkningen på fødevarerne sammen med ordet "Danmark" eller bogstaverne "DK" i en oval på emballagen.

Listen er tilgængelig i to formater: som regneark og som pdf-fil.

Når du åbner pdf-filen, kan du åbne bogmærker i din pdf-læser, og bruge bogmærkerne til hurtigt at flytte til den type virksomheder, du er interesseret i.

Liste som pdf

Liste som regneark

In English

List of wholesale establishments handling honey, wholesale establishments producing sprouts, and food plants approved for handling food of animal origin (meat, mussels, fish, milk, eggs etc.).

The approval number of an appr​oved plant makes it possible to identify the plant – and thereby trace the food back to the specific plant. The approval number is part of the labelling of the food together with the word 'Denmark' or the letters 'DK' in an oval.

The list is provided in two formats: as a spreadsheet and as a pdf-file.

When you open the pdf-file you can open the bookmarks in your pdf-reader and use the bookmarks to quickly shift to the type of establishment you want to see. 

List as pdf 

List as spreadsheet

Økologikontrollerede virksomheder​
Organic operators and their "organic certificates"

Økologikontrollerede virksomheder (csv-format)
Organic operators - csv-format ("organic certificates" must be found in TRACES)

The Danish Veterinary and Food Administration publish lists of organic operators, wholesale establishments handling honey, wholesale establishments producing sprouts, and food plants approved for handling food of animal origin​.