Førerhunde, servicehunde og kæledyr

Fødevarebutikker og restauranter kan sige ja til, at blinde, stærkt svagsynede og personer med fysisk eller mental funktionsnedsættelse må tage en fører- eller servicehund med indenfor.

​​​​​​​Førerhunde og servicehunde

Lederen af en butik eller en restaurant kan tillade, at førerhunde eller servicehunde må komme ind i butikkens kundeområde eller restaurantens serveringsområde. Brugeren skal have kontrol over hunden, så hunden ikke tager fødevarer i munden, slikker på eller snuser til fødevarerne eller på anden måde forurener fødevarerne.

​Fødevarestyrelsen vurderer, at der kun undtagelsesvis vil være risiko for forurening af fødevarer, hvis fører- eller servicehunde får adgang til kundeområder i butikker eller serveringsområder i restauranter. Hundene må ikke komme ind i områder, hvor der bliver tilberedt fødevarer.​

Mere om førerhunde og servicehunde

Førerhunde er specielt trænede til at udføre en eller flere nytteopgaver for blinde eller stærkt svagsyned​e personer. Førerhunden kan hjælpe den blinde eller svagsynede med at finde rundt i butikken eller restauranten og føre vedkommende sikkert rundt og uden om forhindringer. En førerhund har en føringssele med en bøjle, der hjælper brugeren til at have kontrol over førerhunden. ​

En dansk førerhund vil normalt have et særligt mærke – 'manden med den hvide stok' – på selen. ​

En servicehund kan hjælpe en person med fysisk eller mental funktionsnedsættelse f.eks. med at samle personlige ejendele som nøgler eller dankort op; med at åbne og lukke døre eller slukke og tænde lys, eller med at støtte sin bruger hjemme såvel som i det offentlige rum. Epilepsihunde, signalhunde og terapihunde er eksempler på servicehunde.

Servicehunde bærer normalt en eller anden form for mærkning, f.eks. et dækken. Danske servicehunde vil normalt bære et dækken med teksten: 'Servicehund på arbejde'.​

Butikken eller restauranten skal have procedurer for, hvordan de vil håndtere varer, hvis der sker et uheld, hvor en fører-​ eller servicehund rører ved en fødevare – f.eks. en procedure for, at de forurenede varer bliver kasseret.​​​

Kæledyr i restauranter

​Virksomhedslederen i restauranter og lignende kan tillade, at kæledyr må komme ind i restaurantens serveringsområde. Ved "restauranter og lignende" forstås restauranter, caféer og lignende steder, hvor der er servering. 

Kæledyrets tilstedeværelse må dog ikke give risiko for kontaminering af fødevarer, og hvis fødevarer bliver kontamineret, skal restauranten sørge for at kassere dem. Kæledyret har kun lov til at befinde sig i serveringsområdet og ikke i produktionsområdet.

Det er den ansvarlige for serveringsstedet, der beslutter, om kæledyr skal have adgang – det er ikke Fødevarestyrelsen, der giver tilladelse. Det er ligeledes den ansvarlige for serveringsstedet, der har ansvaret for, at fødevarehygiejnen ikke bringes i fare.