Madspild i tal

I Danmark er det Miljøstyrelsen der måler madaffald og madspild. Miljøstyrelsen har beregnet, at der årligt smides 1.214.000 ton madaffald ud – det vil sige både ikke-spiseligt og spiseligt madaffald. Den samlede årlige mængde madspild er 814.000 ton. Det er den spiselige del af madaffaldet.

En stor del af madspildet sker i produktions- og forarbejdningsleddet. Det skyldes bl.a., at Danmark har en stor fødevareeksport, og at vi samtidig er et lille land med ca. 5,8 mio. indbyggere. Vi producerer kort sagt fødevarer som kød, fisk, mejeriprodukter til hele verden og har derfor også en stor produktion i forhold til indbyggertal.

Ifølge Miljøstyrelsen er omfanget af madaffald og madspild  estimeret til følgende:

I ton

Madaffald (inkl. madspild)

 Madspild 

Primærproduktion 56.000 (2021) 44.000 (2018)
Fødevareindustri 608.000 (2021) 385.000 (2018)
Detail og engros 100.000 (2021) 96.000 (2018)
Servicesektor  72.000 (2021) 42.000 (2018)
Husholdninger  507.000 (2021) 235.000 (2021) 
I alt  1.345.000 (2021) 802.000

 

Madaffald i EU

Alle EU-medlemslande rapporterer deres madaffaldsopgørelser til Eurostat, som udgiver en samlet rapport.

Læs den seneste samlede rapport (ec.europa.eu)

Miljøstyrelsens opgørelser og rapporter

Læs Miljøstyrelsens seneste affaldsstatistik

Se de seneste data for madaffald på side 26, samt henvisninger til tilhørende rapporter.