Madspild i tal

I Danmark er det Miljøstyrelsen der måler madaffald og madspild. Miljøstyrelsen har beregnet, at der årligt smides 1.214.000 ton madaffald ud – det vil sige både ikke-spiseligt og spiseligt madaffald. Den samlede årlige mængde madspild er 814.000 ton. Det er den spiselige del af madaffaldet.

En stor del af madspildet sker i produktions- og forarbejdningsleddet. Det skyldes bl.a., at Danmark har en stor fødevareeksport, og at vi samtidig er et lille land med ca. 5,8 mio. indbyggere. Vi producerer kort sagt fødevarer som kød, fisk, mejeriprodukter til hele verden og har derfor også en stor produktion i forhold til indbyggertal.

Ifølge Miljøstyrelsen er omfanget af madaffald og madspild  estimeret til følgende:

 I ton

Madaffald (inkl. madspild) 

 Madspild 

Primærproduktion 59.000 44.000
Forarbejdnings- og fremstillingssektoren  529.000 385.000
Detailhandelen og anden fødevaredistribution 99.000 96.000
Restaurationsbranchen og restaurationstjenester  71.000 42.000
Husholdninger  456.000  247.000 

 

Madaffald i EU

Alle EU-medlemslande rapporterer deres madaffaldsopgørelser til Eurostat, som udgiver en samlet rapport.

Læs den seneste og første samlede rapport (ec.europa.eu)