en person holder en kasse med grønsager

Frugt og grønt i fødevarevirksomheder

​Alle frugt- og grøntvirksomheder, supermarkeder, restauranter mv. skal hav​​​e god hygiejne omkring frugt og grønt, uanset om produkterne er importeret eller dansk produceret.

På overfladen af frugt og grønt kan der sidde sygdomsbakterier eller virus. De kan stamme fra jord, forurenet vandingsvand eller gødning eller kan skyldes dårlig håndhygiejne hos de personer, der høster, pakker og håndterer frugt og grønt.

Det er virksomhedens ansv​​​ar at sikr​​​e, at virksomhedens frugt og grønt ikke gør forbrugerne syge. Virksomheder skal derfor stille krav til deres le​​verandører om, f.eks. at der bruges rent vand til vanding og ikke går husdyr på markerne med grøntsager. Virksomhederne skal føre egenkontrol og bl.a. vurdere, om der kan være risici ved de produkter, virksomheden sælger, og håndtere disse risici. 

Importørerne kan bruge ​​laboratorieundersøgelser for at tjekke, om leverandørerne overholder kravene.

Se planche om fokuspunkter i egen​k​​ontrollen med frugt o​​​g grønt (pdf)

Læs her om krav til leverandøren

Når der er bakterier og virus på frugt og grønt, kan​​ det skyldes, at man i nogle lande kan finde på at bruge snavset vand til at vande eller skylle grøntsagerne med. Frugt og grønt fra eksotiske lande kan være vandet med beskidt vand med rester af afføring fra dyr og mennesker. Bakterier og virus kan også komme fra dårlig håndhygiejne hos de mennesker, der høster.

Hygiejnen kan være mangelfuld ved høst, lagring, transport, for​​arbejdning og salg. F.eks. er det vigtigt, at bærplukkere har gode toiletforhold, kan få vasket hænder og ved, at det er vigtigt at vaske hænder. Det er også vigtigt, at lagerområderne er fri for skadedyr, og at transportmidlerne er rene. 

Ved import af produkter fra tredjelande er der ikk​​​e alle steder de samme krav til hygiejne ved produktion og håndtering af frugt og grønt som i Europa.

Forurenet frugt og grønt kan give sygdom, hvis ikke det bliver skyllet eller behandlet korrekt, inden det bliver spist. 

Der er mikrobiologiske kriterier for salmonella og Listeria mono​​cytogenes for spirer, spiseklare snittede frugter og grøntsager, samt drikkeklar upasteuriseret frugt- og grøntsagssaft. Herudover er der procesh​​ygiejniske mikrobiologiske kriterier for E. coli for spiseklare snittede frugter og grøntsager samt drikkeklar upasteuriseret frugt- og grøntsagssaft. For de øvrige pro​​​dukttyper er der ikke mikrobiologiske kriterier, men produkterne skal selvfølgelig være sikre at spise. Varerne må ikke markedsføres, hvis de er farlige, sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde. 

Læs mere i Mikrobiologivejled​​​​ningen, spe​​cielt afsnit 23

Læs mere i Hygiejnevejledningens afsnit 87: Grøntsager, frugt og krydderurter ​

Det er et krav, at alle fødevarevirksomhe​​der skal koge frosne hindbær, som bruges i smoothies, som kagepynt og deserter, der ikke bliver varmet op. Baggrunden er, at mange forbrugere er blevet syge af udenlandske frosne hindbær.