Risikoanalyse for små engrosvirksomheder

Alle fødevarevirksomheder skal lave en risikoanalyse. Det gælder også engrosvirksomheder - det vil sige virksomheder, der sælger til andre virksomheder. Vi har lavet et skema, der kan hjælpe dig.

Risikoanalysen er baggrund for dit egenkontrolprogram

Du skal udarbejde en risikoanalyse for din virksomhed som led i HACCP-principperne. Her skal du gennemgå alle de aktiviteter, som du har i din virksomhed og udpege de risici, som er forbundet med dine aktiviteter. Der kan både være mikrobiologiske, kemiske og fysiske risici. Din risikoanalyse skal være skriftlig og bestå af følgende tre elementer:

 • Virksomhedens fødevareaktiviteter
 • Risici forbundet med aktiviteterne
 • Styringsmuligheder – det vil sige hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne i sidste ende bliver syge af at spise maden. Det kan f.eks. handle om transport, opbevaring og sikring af fødevarerne.

Risikoanalysen giver dig et overblik over hvilke risici, der kan være på hvert procestrin. De aktiviteter som er særlig afgørende for fødevaresikkerheden, kaldes for kritiske kontrolpunkter (CCP). Kritiske kontrolpunkter, er steder i din virksomhed, hvor der er stor sandsynlighed for, at aktiviteterne for alvor kan gå galt og give problemer med fødevaresikkerheden. Derfor skal du vurdere og udpege det, som kaldes kritiske kontrolpunkter.  Den skriftlige risikoanalyse skal tilgængelig ved kontrolbesøg.

Små engros​virksomheder

​Små engros​virksomheder kan f.eks. være:

 • ​Øl- og vanddepoter
 • Kaffelagre og kafferisterier
 • Frugt og grønt grossister
 • Oste og mælkelagre
 • Små engrosvirksomheder med lager uden produktansvar – lagerhoteller
 • Engrosvirksomheder og kontorvirksomheder, der samhandler fødevarer

Hvad er produktansvar?

Du bliver produktansvarlig for de produkter, du procedurer i din virksomhed og efterfølgende markedsfører i Danmark eller i andre lande. Du bliver også, produktansvarlig når du køber en fødevare i et andet land og markedsfører den i Danmark eller i andre lande.

Risikofaktor du skal være opmærksom på ved samhandel

Du skal udfylde skemaet som en del af din risikoanalyse, hvis dine varer f.eks. indeholder følgende:

 • Bisphenol A - fra fødevarekontaktmaterialer
 • Transfedtsyrer
 • Nitrit - det kan f.eks. være forskellige kødprodukter. Vær opmærksom på de danske særregler

Læs mere om nitrit og de danske særregler

Eksempler på forhold til risikovurdering

Eksempler på forhold, der skal risikovurderes og indgå i skemaet, hvis de er relevante for din engrosvirksomhed:

 • Risiko for kemiske, biologiske og fysiske forureninger af dine produkter. Dokumentation for analyseresultater med videre indgår som en del af risikoanalysen.
 • Pesticidrester. Hvis der er risiko for pesticidrester i dine produkter.
 • En leverandørerklæring. Din leverandør skal være kendt af de kompetente myndigheder i det pågældende land.
 • Mærkningsoplysninger. Risikoanalysen skal indeholde information om, hvordan varerne mærkes, når du sælger dem videre.
 • Tilsætningsstoffer. Har din virksomhed mulighed for, at kontrollere indholdet og mængden af tilsætningsstoffer i forhold til EU-listen, f.eks. ud fra datablade?
 • Særlig lovgivning. Findes der særlig lovgivning på den pågældende fødevare, f.eks. olivenolie, vin, mineralvand/kildevand, økologiske fødevarer, børnemad, kosttilskud, varestandarter på animalske produkter med mere.
 • Registrerede transportører. Du skal sikre dig, at din transportør er registreret.
 • Fødevarekontaktmaterialer (FKM). Plast overensstemmelseserklæring. Relevant hvis du importerer og sælger fødevarekontaktmaterialer.

Læs mere om regler for fødevarekontaktmaterialer