Gode arbejdsgange er en del af din egenkontrol

Du skal have gode arbejdsgange på områder, der har indirekte betydning for fødevaresikkerheden. De gode arbejdsgange (GAG) kræver som udgangspunkt ikke skriftlig dokumentation.

Gode arbejdsgange kaldes også:

 • God hygiejnepraksis
 • God fremstillingspraksis
 • Mundtlige procedurer
 • Gode rutiner
 • Good Manufacturing Practice (GMP)

Du skal have gode arbejdsgange i din virksomhed

Du fastlægger selv de gode arbejdsgange i din virksomhed. Hovedsagen er, at du holder øje med og sikrer dig, at din virksomhed og dine varer overholder reglerne.

Du skal derfor tage stilling til følgende:

 • Hvilke gode arbejdsgange skal du indføre for at sikre, at rengøring, vedligehold, personlig hygiejne mv. altid er i orden.
 • Hvordan holder du øje med, at de gode arbejdsgange bliver efterlevet, og resultatet er tilfredsstillende.

Nogle virksomheder vælger at skrive deres gode arbejdsgange ned for på den måde at holde styr på, hvilke regler de skal overholde. Det kan især være en fordel for virksomheder med flere ansatte. Men det er ikke et krav.

Eksempler på områder med gode arbejdsgange

De gode arbejdsgange er nødvendige på de områder i din virksomhed, hvor aktiviteterne ikke udgør nogen direkte risiko for fødevaresikkerheden herunder, at folk bliver syge af maden.

Eksempler på områder, hvor du kan have gode arbejdsgange i din egenkontrol:

 • Rengøring af lokaler, udstyr og inventar
 • Vedligeholdelse af lokaler, udstyr og inventar herunder maling og reparation
 • Skadedyrssikring. Sikring af, at der ikke kan komme mus, rotter, insekter eller andre dyr ind i virksomheden
 • Hygiejnisk affaldshåndtering. At alt affald fjernes løbende, så det ikke ophobes
 • Personalehygiejne. Hyppig håndvask, rent arbejdstøj, sæbe mv. på personaletoiletter

Medarbejderne skal kende de gode arbejdsgange

Alle medarbejdere skal kende til de gode arbejdsgange inden for deres område. Medarbejderne skal f.eks. kende virksomhedens gode arbejdsgange for personlig hygiejne, og rengøringspersonalet skal kende de gode arbejdsgange for rengøring. Virksomhedens ansvarlige og dennes stedfortræder skal også kende til alle de gode arbejdsgange.

I store virksomheder er ansvaret for de enkelte områder ofte fordelt på ledere af de forskellige afdelinger f.eks. grøntafdelingen, bageriet og delikatessen i et supermarked. De enkelte ledere skal kende alle de gode arbejdsgange inden for deres område.

Sådan bliver dine gode arbejdsgange kontrolleret

I kontrollen af de gode arbejdsgange vil der være fokus på, om din virksomhed og dine varer overholder reglerne. Det kan indebære kontrol af, om dine varer mærket på dansk, om gulvene rene, og om kontrolrapporten hænger, som den skal.

Hvis forholdene ikke er i orden, vil den tilsynsførende spørge ind til de gode arbejdsgange for det pågældende område, herunder hvad du gør for at kontrollere, at alt er i orden.

Den tilsynsførende kan f.eks. spørge ind til:

 • Hvem gør rent?
 • Hvordan skal gøres rent og hvor tit?
 • Hvordan kontrollerer du, at rengøringen er i orden?

Du skal kunne redegøre mundtligt for de gode arbejdsgange

Når den tilsynsførende spørger ind til de gode arbejdsgange, skal du kunne fortælle, hvordan I sikrer jer, at I udfører den nødvendige rengøring, vedligehold osv.

Den tilsynsførende kan også spørge til de gode arbejdsgange, selvom aktiviteten ikke foregår under kontrolbesøget. Her skal du mundtligt kunne fortælle om de gode arbejdsgange for området, f.eks. hvordan I sikrer, at hygiejnen er i orden under pakkeprocessen, og at varerne er mærket korrekt.

Hvis du ikke har styr på dine gode arbejdsgange

Den tilsynsførende give en sanktion, hvis det konstateres, at forholdene ikke er i orden, og du ikke kan fortælle om de gode arbejdsgange. Sanktionen kan f.eks. være en indskærpelse. Den tilsynsførende vil samtidig vejlede om, hvad de relevante arbejdsgange kan være.

Hvis den tilsynsførende flere gange konstaterer, at de gode arbejdsgange ikke er tilstrækkelige for et bestemt område, kan du få et påbud om at udarbejde skriftlig egenkontrol for lige præcis dét område.

Læs mere om hvilke sanktioner, Fødevarestyrelsen må bruge