Tilbagetrækning af fødevarer

En virksomhed skal trække en fødevare tilbage, hvis den ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed.

En virksomhed skal trække en fødevare tilbage, hvis den antager eller har grund til at antage, at en fødevare ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed, og fødevaren ikke længere er under virksomhedens umiddelbare kontrol.

Fødevarer betragtes som farlige, hvis de anses for at være enten:

  • sundhedsskadelige
  • uegnede til menneskeføde

Ved ”sundhedsskadelig” forstås risikoen for at skade menneskers sundhed, eksempelvis ved at gøre dem syge på enten kort eller lang sigt, samt mere eller mindre alvorligt.

Ved ”uegnet” forstås uacceptabel som menneskeføde af andre grunde end sundhedsfare, f.eks. fordærv, forrådnelse, indhold af fremmedlegemer o.l., uden at fødevaren vurderes som sundhedsskadelig. Visse fremmedlegemer kan dog være sundhedsskadelige, f.eks. glasskår og små, skarpe metalstykker.

I tilbagetrækningsvejledningen kan virksomheden læse mere om reglerne og en praktisk guide for tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (FKM). Du finder information om forskellen på "salgsstop", "tilbagetrækning" og "tilbagekaldelse" i vejledningens afsnit 2.1 Begreber ved tilbagetrækning og tilbagekaldelse

Gå til Tilbagetrækningsvejledningen

Tilbagekald af fødevarer 

Fødevarevirksomheder skal bruge denne blanket, når de skal informere Fødevarestyrelsen om, at en fødevare tilbagekaldes. Blanketten ligger på virk.dk.

Gå til blanketten Tilbagekald af fødevare

Sygdom fra fødevarer

Brug denne blanket, hvis du har mistanke om, at en af dine kunder er blevet syg af en madvare fra din virksomhed. Blanketten ligger på virk.dk.

Gå til blanketten Indberet sygdom fra fødevarer - for virksomheder

For borgere/forbrugere

Hvis du vil klage over fødevarer eller fødevarevirksomhed, eller du hvis du er blevet syg efter at have spist en bestemt madvare eller efter at have besøgt et spisested skal du kontakte Fødevarestyrelsen.

Gå til siden Klage som borger