Dokumentation

Din egenkontrol af emballage, udstyr og køkkengrej baseres på dokumentationen for materialerne.

Overensstemmelseserklæringer 

Alle fødevarekontaktmaterialer (FKM) skal i Danmark ledsages af en overensstemmelseserklæring i forsyningskæden fra producent af udgangsmaterialer til eksempelvis producenten af fødevarer eller færdige FKM. Overensstemmelseserklæringen er et resumé af virksomhedens kontrolarbejde og skal vise, at materialet er i overensstemmelse med reglerne. Begrænsninger i anvendelsen af materialet skal bl.a. fremgå, fx hvilke fødevarer materialer kan bruges til, og de temperaturer, som det kan anvendes ved.
 
 

Fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheder skal  som en del af deres egenkontrol modtage en overensstemmelseserklæring fra deres leverandør af FKM. Det er vigtigt, at fødevarevirksomheder kun anvender materialer der er egnet til kontakt med fødevarer og følger eventuelle begrænsninger for anvendelsen. I detail skal virksomheder særligt være opmærksom på at følge mærkning af og brugsanvisninger for FKM.
 
Fødevarevirksomheder der fremstiller, forhandler eller indfører FKM, skal opfylde de samme krav til som FKM virksomheder.
 

FKM virksomheder

God fremstillingsmæssig praksis er et omdrejningspunkt i egenkontrollen for FKM virksomheder. God fremstillingsmæssig praksis kræver bl.a., at virksomheden har et kvalitetssikringssystem. I dokumentationen af dette indgår der både overensstemmelseserklæringer og baggrundsdokumentation. Den sidste dokumentation skal ikke følge med et FKM. 

Virksomheder, der producerer, importerer og engrosforhandler FKM, skal sikre sig, at det generelle krav i lovgivningen om, at fødevarekontaktmaterialer ikke må afgive stoffer til fødevarerne i mængder, der kan være sundhedsskadelige, er overholdt. De har ansvar for at foretage en sundhedsvurdering, før emballagen eller f.eks. køkkengrejet sælges og anvendes. Ved vurderingerne bør man tage udgangspunkt i de krav til data, som EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) stiller. 

​Kemiske stoffer, der indgår i fødevarekontaktmaterialer, kan i princippet alle migrere ud i fødevaren. EFSA vurderer stoffer, som anvendes f.eks. i plast. EFSA har et panel af internationale eksperter, der deltager i arbejdet med vurderingerne. Panelets vurderinger lægges til grund for fastsættelse af grænseværdier i lovgivningen. En stor del af de stoffer, der anvendes i fødevarekontaktmaterialer, er endnu ikke vurderet af EFSA mht. deres eventuelle indvirkning på menneskers sundhed.

Læs om EFSAs panel for fødevarekontaktmaterialer

Besøg EFSA‘s hjemmeside om fødevarekontaktmaterialer

​​Virksomheden kan evt. støtte sig til regler eller anbefalinger i lande, som stiller samme type krav som EU, f.eks. de tyske anbefalinger eller de amerikanske regler. Desuden har Europarådet udarbejdet en række resolutioner og vejledninger, som i nogle tilfælde kan bidrage med information til brug for vurdering af, om et materiale kan anvendes i overensstemmelse med gældende regler.
 
Hvis virksomheden støtter sig til regler og anbefalinger fra andre lande, skal virksomheden sikre sig, at det stemmer overens med de krav, der stilles i lovgivningen i Danmark.

Tyske anbefalinger for fødevarekontaktmaterialer

Besøg hjemmesiden for USA's Food and Drug Administration

Besøg Europa​rådets hjemmeside