Mikrobielle kulturer

Ikke alle bakterier, gær- eller skimmelsvampe er fordærvende eller sygdomsfremkaldende, hvis de findes i fødevarerne. Nogle er også nyttige.

Der findes nyttige og ufarlige mikroorganismer i fød​evarer, der går under betegnelsen “mikrobielle kulturer” eller “bakteriekulturer og kulturer af gær- og skimmelsvampe”.

Nogle fødevarer tilsættes bevidst mikrobielle kulturer for at fremme nogle særlige egenskaber. Kulturerne kan tilsættes med et ​​bestemt teknologisk formål, fx for at syrne mælken, så det bliver til yoghurt, eller for at påvirke konsistensen i forskellige mejeriprodukter, så der opnås en god mundfylde. Derudover bruges mikrobielle kulturer til at påvirke smagsudviklingen i oste som Brie, Danablu, Jarlsberg, Havarti osv. 

Der bruges også mikrobielle kulturer ved fremstilling af vin, brød, fermenter​​ede grønsager og kødprodukter for at konservere, påvirke smagen, syrne m.m. Kulturer kan også anvendes i kosttilskud. 

Danske virksomheder har ikke anm​eldelsespligt for mikrobielle kulturer, men Fødevarestyrelsen har en officiel liste over de mikrobielle kulturer, som virksomheder frivilligt ønsker at anmelde. Fødevarestyrelsen godkender ikke de anmeldte kulturer, der står opført på listen. 
 
Når en fødevare tilsættes mikrobielle kulturer, skal det, ligesom ved tilsætning af andre ingredienser, fremgå af fødevarens ingrediensliste. I visse tilfælde skal fødevaren endvidere være mærket med oplysning om mængden af en ingrediens.
 
Dog er ost, smør, fermenteret mælk eller fløde under visse betingelser undtaget fra kravet om mærkning med ingrediensliste, herunder mærkning med tilsætning af mikrobielle kulturer. 

 

Vejledning

Denne vejledning beskriver reglerne for mærkning m.v. af fødevarer.
 

Lovgivningen for ti​​​lsætning af mikrobielle kulturer til fødevarer er delvist harmoniseret i EU, idet nye mikroorganismer er omfattet af reglerne om novel food:

Europa-Parlamentets og Rådets foro​​rdning (EF) nr. 2283/2015 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser

Kulturer, der tilsættes med et s​​pecifikt teknologisk formål, der erstatter eller svarer til effekten af et tilsætningsstof, kan i princippet betragtes som omfattet af tilsætningsstofforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer

Regler for mærkning af mikrobielle kulturer er reguleret i Mærkningsforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets f​orordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om mærkningsregler