Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat visse andre stoffer

Du skal overholde særlige danske regler, hvis du vil sælge en fødevare, der er tilsat stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning (f.eks taurin, koffein, aminsyrer eller inositol).

Brug en generel tilladelse eller ansøg om tilladelse

Følg de generelle tilladelser

Der er givet generelle tilladelser til tilsætning af visse andre stoffer i en række fødevarekategorier. De generelle tilladelser finder du i bilag 1 i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.

Produkter, der overholder disse tilladelser, kan markedsføres uden forudgående tilladelse. Det eneste, du skal gøre inden markedsføringen, er at indsende en kopi af mærkningen eller de oplysninger, der fremgår af mærkningen, til Fødevarestyrelsen. Det kaldes for en notifikation. Der findes en blanket til brug for notifikation af berigede fødevarer i kontaktformularen under "Indsende".

Send notifikationen via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Hvis produktet ikke er omfattet af en generel tilladelse

Hvis produktet er tilsat en højere mængde af et stof end det generelt tilladte, skal du have Fødevarestyrelsens tilladelse, inden produktet må sælges. Det vil sige, at du skal anmelde tilsætningen til Fødevarestyrelsen. Det gælder også, hvis det pågældende stof ikke er tilladt for den relevante fødevarekategori.

Der findes en blanket til brug for anmeldelse af berigede fødevarer i kontaktformularen under "Ansøge". De oplysninger, der skal indsendes, fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Send anmeldelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Sagsbehandlingen starter først, når Fødevarestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger. Sagsbehandlingstiden kan være op til seks måneder fra alle relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Du får tilladelse, hvis tilsætningen er sikker

Fødevarestyrelsen giver tilladelse til tilsætning af vitaminer og mineraler, medmindre tilsætningen er sundhedsskadelig. Fødevarestyrelsen baserer afgørelserne på risikovurderinger foretaget af DTU Fødevareinstituttet. 

Hvis næringsstoffet endnu ikke er godkendt

Hvis produktet er tilsat et næringsstof, der slet ikke står noget sted i bilag 1 (listen over generelle tilladelser), skal du søge om en godkendelse af næringsstoffet, inden produktet kan sælges.

Undersøg om stoffet er novel food

Du skal være opmærksom på, om stoffet hører til gruppen af nye fødevarer - kaldet "novel food". Hvis stoffet i produktet har status som novel food, er det ikke lovligt at markedsføre produktet, før stoffet har fået en novel food-godkendelse på EU-plan.

Læs mere nye fødevarer og fødevareingredienser

Send en ansøgning

Der findes en blanket til brug for ansøgning om godkendelse af nye stoffer i kontaktformularen under "Ansøge". De oplysninger, der skal indsendes, fremgår af bilag 3, i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Ansøg via Fødevarestyrelsens kontaktformular

Sagsbehandlingen starter først, når Fødevarestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger. Sagsbehandlingstiden kan være op til seks måneder fra alle relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Du får en godkendelse, hvis stoffet er sikkert

Fødevarestyrelsen godkender tilsætningen af stoffet, medmindre tilsætningen er sundhedsskadelig. Fødevarestyrelsen baserer afgørelserne på risikovurderinger foretaget af DTU Fødevareinstituttet.

Hvad er visse andre stoffer?

Stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som

  • ikke er vitaminer eller mineraler,
  • har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og
  • normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer.