Nye fødevarer (novel food) - lovstof

Fødevaresikkerhed Kemi

Læs om EU's og de danske regler for novel food. En fødevare er novel food, hvis den ikke har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997 - datoen hvor de første novel food regler trådte i kraft. En novel food skal godkendes i EU, før den må markedsføres i EU.

EU-regler

Danske regler

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af novel food-forordningen

Vejledning

Vejledningen om novel food

  • Godkendelsesproceduren er blevet strømlinet og foregår nu på samme måde som godkendelsesproceduren for tilsætningsstoffer og genmodificerede fødevarer
  • Der er indført generiske godkendelser, dvs. godkendelser, som gælder generelt og ikke kun for en bestemt virksomhed
  • Der er givet mulighed for databeskyttelse af nyligt udviklede data
  • Adgangen for traditionelle fødevarer fra tredjelande til EU’s markeder er lettet, og definitionen af nye fødevarer og anvendelsesområdet for forordningen er præcisere

Få en introduktion til de nye regler​ i Kommissionens publikation om nye fødevarer