Nye fødevarer og fødevareingredienser (novel food)

Betegnelsen novel food bruges om fødevarer, der ikke har været spist i nævneværdigt omfang i EU før maj 1997, og som derfor skal godkendes, inden de må markedsføres i EU.

En novel food kan for eksempel være nye industrielt fremstillede stoffer eller ekstrakter af planter og dyr. Det kan også være frø, nødder, frugter eller grøn​tsager, der ikke har været spist i EU i nævneværdigt omfang før 15. maj 1997. Eksempler på fødevarer, der er blevet novel food-godkendt, er chiafrø, ekstrakt af hanekam, olie fra mikroalger, syntetisk fremstillet vitamin K2 og flavonoider fra lakridsrod.

En fødevare betragtes som en novel food, hvis den ikke har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997 og er omfattet af én af de 10 nedenstående kategorier listet i novel food-forordningen. 

 1. En fødevare med en ny eller bevidst modificeret molekylestruktur
 2. En fødevare af mikroorganismer, svampe eller alger.
 3. En fødevare af materiale af mineralsk oprindelse.
 4. En fødevare af planter eller plantedele.
 5. En fødevare af dyr eller dyredele
 6. En fødevare af cellekultur eller vævskultur stammende fra dyr, planter, mikroorganismer, svampe eller alger.
 7. En fødevare, der er resultatet af en ny fremstillingsproces, som medfører betydelige ændringer af fødevarens sammensætning eller struktur, der påvirker dens næringsværdi, metabolisme eller indhold af uønskede stoffer.
 8. En fødevare, der består af industrielt fremstillede nanomaterialer.
 9. Vitaminer, mineraler og andre stoffer, med en ny fremstillingsproces,
 10. En fødevare, som udelukkende er blevet brugt til kosttilskud i EU før den 15. maj 1997, som ønskes anvendt i andre fødevarer end kosttilskud.

Se de 10 kategorier i deres fulde længde i novel food-forordningen

Du kan i tvivlstilfælde kontakte fødevarestyrelsen og høre, om vi kender til brugen af din fødevare før 15. maj 1997.

Kontakt Fødevarestyrelsen

En novel food skal risikovurderes og godkendes i EU, før den må markedsføres i EU. 

Produktet kan markedsføres, når det er opført på EU-Listen.

Læs mere om godkendelse af en novel food (ny fødevare)

Novel food catalogue indeholder oplysninger om, hvorvidt en fødevare er novel food. Er du i tvivl om en fødevare er novel food, kan du søge i Novel food Catalogue. Databasen opdateres løbende. Den er ikke udtømmende. Du søger ved at angive navnet på fødevaren på latin.

Novel Food C​atalogue finder du på Kommissionens hjemmeside​

Du skal være opmærksom på, hvilken plantedel informationen i databasen gælder for. F.eks. kan der være kendskab til, at blomsterne på en plante har været spist før 15. maj 1997, og ikke er novel food. Men derimod kan bladene være novel food, hvis der ikke er kendskab til, at disse har været spist før 15. maj 1997.

At en fødevare er novel food, kan ændres, hvis det kan dokumenteres, at den pågældende fødevare er blevet spist før 15. maj 1997 i EU. 

Den røde boks med et kryds i, betyder, at fødevaren er novel food. Men fødevaren kan godt være en godkendt novel food. Du skal være opmærksom på, at det for det meste ikke fremgår af databasen, om en novel food allerede er godkendt. Du skal kigge i EU-listen, for at finde alle godkendte novel foods. Kommissionen arbejder på, at godkendte novel foods også fremgår af Novel food catalogue.

Når en fødevare er novel food-godkendt, tilføjes den til EU-l​isten. EU-listen er en samlet liste over alle godkendte novel food. Listen bliver opdateret, når en novel food bliver godkendt.

Af listen fremgår: 

 • Navn og beskrivelse af den nye fødevare
 • Hvilke fødevarekategorier den nye fødevare må anvendes i og hvilken mængde
 • Specifikationer for brug (næringsindhold, indhold af uønskede stoffer ect.
 • Mærkningskrav

Gå til EU-listen

Det er fødevarevirksomhedens ansvar, at fremskaffe dokumentation for, at den fødevare de vil markedsføre, har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997.

Der er i novel food-reglerne fastsat en formel procedure, hvor medlemslandene kan vurdere om en fødevare er novel food. Virksomheden indsender derfor dokumentation for, at fødevaren har været spist i EU før 15. maj 1997, og medlemslandene vil vurdere om denne dokumentation er tilstrækkelig, og dermed om fødevaren er novel food eller ikke novel food.

Konklusioner på forespørgsler om en fødevare er novel food er samlet på Kommissionens hjemmeside

I henvendelsen skal alle oplysninger beskrevet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/456, bilag 1 og bilag 2 medsendes

Al dokumentation skal fremsendes elektronisk. Fødevarevirksomheden skal sende anmodningen om vurdering af dokumentation til den medlemsstat, hvori fødevarevirksomheden agter at markedsføre den pågældende fødevare for første gang.

I Danmark skal dokumentation sendes til Fødevarestyrelsen.

Procedure er beskrevet i artikel 4 i novel food-forordningen, og kaldes derfor en artikel 4 procedure.

Om hvorvidt en fødevare er novel food, skelnes der mellem brug i kosttilskud og brug i almindelige fødevarer.

Kan virksomheden dokumentere, at fødevaren har været spist i nævneværdigt omfang før 15. maj 1997 i kosttilskud, berettiger det til fortsat brug i kosttilskud, men ikke til brug i almindelige fødevarer. Her kræver det, at virksomheden kan dokumentere, at fødevaren har været spist i nævneværdigt omfang før 15. maj 1997 i almindelige fødevarer.

Film: Hvad er novel food?

Film: U​​ndersøg om du har en novel food

Film: Få din novel food godkendt