Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Formålet med EU’s kvalitetsordningerne for geografiske betegnelser er at fremhæve de særlige kvaliteter og traditioner, der er forbundet med de registrerede produkter og beskytte mod misbrug eller efterligning.

Hvis en betegnelse er beskyttet, må den kun bruges på fødevarer eller landbrugsprodukter, der stammer fra og/eller er produceret i et nærmere defineret område, eller på produkter, der er fremstillet ved hjælp af traditionelle råvarer og/eller forarbejdningsmetoder.​

Fx må betegnelsen “Aceto Balsam​ico di Modena” kun bruges på balsamicoeddike, der er fremstillet ved en fastlagt produktionsmetode, ligesom produktionen skal foregå i Modena- og Reggio Emilia-provinserne i Italien. Enhver anvendelse af betegnelsen på andre produkter er forbudt.​​​

Der er tre kvalitetsordninger for fødevarer og landbrugsprodukter

 • ”Beskyttet oprindelsesbetegnelse”, der forkortes ”BOB”, omfatter produkter, der produceres, forarbejdes og tilberedes i et bestemt geografisk område ved hjælp af den anerkendte knowhow fra lokale producenter, samt ingredienser fra det pågældende område. Produkternes egenskaber er knyttet til deres geografiske oprindelse.
 • "Beskyttet geografisk betegnelse", der forkortes ”BGB”, omfatter produkter, hvis kvalitet eller omdømme er knyttet til det sted eller område, hvor det er produceret, forarbejdet eller tilberedt, men de anvendte ingredienser behøver ikke nødvendigvis at komme fra det geografiske område.
 • "Garanteret traditionel specialitet”, der forkortes ”GTS”, omfatter produkter af en traditionel karakter, enten i sammensætningen eller produktionsmidlerne, uden en specifik forbindelse til et bestemt geografisk område.

​Derudover er der specifikke kvalitetsordninger for vin, spiritus og aromatiserede vinprodukter. De specifikke ordninger ligner på mange måder ordningerne vedrørende fødevarer og landbrugsprodukter.

Ordningerne omfatter både EU-produkter og produkter fra tredjelande.

Produkterne er beskyttet mod enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse samt enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning. Dette gælder, uanset om produktets virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom “art”, “type” eller “måde”.

Produkterne er også beskyttet mod enhver efterligning og enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art og vigtigste egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamerne eller i dokumenterne for det pågældende produkt samt i anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse.

Der er i øjeblikket 13 dansk registrerede produkter under EU’s ordninger om geografiske betegnelser.  Der er otte navne under ordningen vedr. landbrugsprodukter og fødevarer (forordning (EU) 1151/2012) og fem under ordningen for vin (forordning (EU) 1308/2013). Tolv af de registrerede navne er beskyttede geografiske betegnelser (BGB), mens en er en beskyttet oprindelsesbetegnelser (BOB) .

Ordningen for landbrugsprodukter og fødevarer

Beskyttet geografisk betegnelse (BGB):

 • Esrom (ost)
 • Danblu (ost)
 • Danbo (ost)
 • Havarti (ost)
 • Vadehavsstude (kødprodukt)
 • Vadehavslam (kødprodukt)
 • Lammefjordsgulerod
 • Lammfjordskartofler 

Ordningen for vine

Beskyttet geografisk betegnelse (BGB):

 • Bornholm
 • Sjælland
 • Fyn
 • Jylland 

Beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB):

 • Dons (mousserende kvalitetsvin)

Varespecifikationerne for de konkrete produkter kan ses på Fødevarestyrelsens side om varespecifikationer eller i EU's register e-Ambrosia

Et produkt med en beskyttet geografisk betegnelse skal markedsføres med den registrerede betegnelse, og skal mærkes med symbolerne for disse ordninger. Der er ikke krav om anvendelse af symboler for vin, spiritus og aromatiserede vine. I varespecifikationen for en geografisk betegnelse kan der stå øvrige specifikke mærkningskrav.

Produkter, der ikke er produceret af producenter, der er tilmeldt ordningen, og produkter, der ikke opfylder varespecifikationen, må ikke markedsføres med en beskyttet geografisk betegnelse, og må ikke efterligne, antyde eller på anden måde vildlede forbrugerne om en tilknytning til en beskyttet geografisk betegnelse.

Hvem kan markedsføre produkter med en geografisk betingelse?

Enhver producent, der er tilmeldt ordningen for det registrerede produkt, og hvis produkt lever op til kravene i varespecifikationen, kan markedsføre et produkt med angivelse af den beskyttede betegnelse. En beskyttet betegnelse er således en kollektiv ejendomsret, og ikke en privat ejendomsret.

Pakkerier kan ligeledes pakke produkter med beskyttede geografiske betegnelser, såfremt kravene i varespecifikationen er opfyldt.