Klimamærke

Klimamærket er under udvikling. Læs om arbejdet og arbejdsgruppens anbefalinger.

I april 2022 igangsatte den daværende S-regering et udviklingsarbejde, som skulle munde ud i et bud på, hvordan et kommende klimamærke i Danmark kan se ud.

Klimamærket skal hjælpe forbrugerne med at vælge fødevarer med et lavere klimaaftryk, når de handler. Samtidig skal et kommende klimamærke understøtte og fremme en fødevareproduktion med lavere klimabelastning. Klimamærket er også et bidrag til Danmarks realisering af FN's verdensmål nr. 12 om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Arbejdsgruppens arbejde

Ved igangsættelsen af projektet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har bidraget med synspunkter og erfaringer i forhold til klimamærkning samt givet alle relevante aktører mulighed for at komme med deres input til det nye danske klimamærke.

Arbejdsgruppen afleverede sine anbefalinger for klimamærket til fødevareminister Jacob Jensen torsdag den 27. april 2023, og anbefalingerne vil nu indgå i beslutningsgrundlaget for en politisk beslutning om indførelse af et klimamærke i Danmark.​​

Afholdte møder i arbejdsgruppen

Få overblik over afholdte møder og øvrige aktiviteter i Klimamærkets arbejdsgruppe og læs mere om de emner, der er blevet drøftet på møderne.

Se agenda for arbejdsgruppemødet: Agenda fo​r arbejdsgruppemødet 21. marts 2023.pdf

Oplæg om resultater af online adfærdstest af to mærker og modeller v/ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Se oplæg: Resultater af online adfærdstest af to mærker og modeller.pdf

Se referat fra arbejdsgruppemødet: Referat arbejdsgruppemødet 21. marts 2023.pdf

Oplæg om analyse af eksisterende datasæt om fødevarers klimaaftryk v/ Marie Trydeman Knudsen, Seniorforsker ved Aarhus Universitet

Se oplæg: Analyse af eksisterende datasæt om fødevarers klimaaftryk.pdf


Oplæg om nyt projekt: Klima- og miljømærkning af fødevarer v/ Marie Trydeman Knudsen, Seniorforsker ved Aarhus Universitet

Se oplæg​: Nyt projekt - Klima- og miljømærkning af fødevarer


Oplæg om arbejdspakke 5: Udvægelse af ca. 500 fødevarer til første version af database v/ Ellen Trolle, DTU Fødevareinstituttet

Se oplæg: Arbejdspakke 5: Udvægelse af fødevarer til database.pdf

Se referat fa arbejdsgruppemødet: Referat arbejdsgruppemødet 6. marts 2023.pdf

Se præsentationen fra arbejdsgrup​pemødet: Præsentation 6. sept​ember 2022

Se referat for arbejdsgruppemødet: Referat arbejdsgruppemøde 6. se​ptember 2022

Den 22. august 202 afholdte Fødevarestyrelsen workshop om det kommende klimamærke.

På workshoppen var der faglige oplæg og deltagerne fik mulighed for at komme med synspunkter og give input til det videre arbejde

Se præsentation fra workshoppen 22. august (pdf)

Se opsamling på input fra worksh​oppen​​​ (pdf)

Se delta​gerliste på virksomheds- og organisationsniveau (pdf)

Se præsentationen fra arbejdsgruppemødet:​ Præsentation 17. augu​st 2022

Se referat for arbejdsgruppemødet:​ Referat arbejdsgrup​​pemøde 17. august 2022

Se agenda ​for ​arbejdsgruppemødet​​:

Præsentation arbejdsgruppemøde den 23. juni 2022

Se referat for arbejdsgruppemødet: Referat arbejdsgruppemøde 23. juni 2022

Oplæg om mærkningsordninger og forbrugeradfærd v/ Andreas Maaløe Jes​​persen, Chefkonsulent og​ ekspert i forbrugeradfærd & Catrine Normann, Specialkonsulent og specialist i undersøgelsesdesign, begge ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

​​Se oplæg: Mærkningsordninger og forbrugeradfærd

Klimamærkningsmodeller for fødevarer – oplæg og drøftelse v/ Per Preisler Christiansen, Innovations- og udviklingsdirektør & Satu Katriina Reijonen, Fuldmægtig, begge ved Fødevarestyrelsen

Se oplæg: Klimamærkningsmodeller for f​ødevarer​

Se agenda ​for ​arbejdsgruppemødet​​: Præsentation arbejdsgruppemøde den 8. juni 2022

Se referat for arbejdsgruppemødet: Referat arbejdsgrupp​emøde 8. juni 2022​


Oplæg om kl​imamærke - erfaring med klimamærkning på de nordiske markeder v/ ​​Trine Rubæk, Head of Business Development & Sustainability og Lars Lundahl​, Miljøchef og Environmental Manager​, Orkla Danmark.​

Se oplæg: Erfaringer med udvikling og implementering af klimamærke


Oplæg om​​ ​​klimamærket Bedre kli​mavalg v/Thomas Roland, CSR chef, Coop​

Se oplæg: Test af klimamærk​​e i Kvickly​


Oplæg om klim​​amærket Klimasky v​​/ Martin Hasgard Olesen, Kommerciel direktør, Netto, Salling Group​

​​​​Se oplæg: Forsøg med klimamærkning i Netto

Se oplæg fra arbejdsgruppemødet​​: Præsentation arbejdsgruppemøde den 23. maj 2022

Se referat fra arbejdsgruppemødet: Referat fra arbejdsgruppe​møde 23. maj 2022


Oplæg om k​lim​adata for fødevarer ved Marie Trydeman Knudsen, Seniorforsker og Lisbeth Mogensen, Lektor ved Aarhus Universitet

Se oplæg: Klimadata for fødevarer – eksisterende data i lyset af et muligt klimamærke (pdf)

Et klimamærke til fødevarer