Sådan bruger du sundhedsanprisninger

Sundhedsanprisninger er frivillige oplysninger, man kan give i forbindelse med markedsføringen af fødevarer. Der er bl.a. regler for, hvilke sundhedsanprisninger må bruges.

Sundhedsanprisninger er budskaber, der fortæller noget om, at der er en sammenhæng mellem et indtag af en fødevare eller et stof og en effekt på sundheden.

Eksempler på sundhedsanprisninger er:

 • ​​"Vitamin C bidrager til at vedligeholde et normalt fungerende immunsystem"
 • "Plantesteroler har vist sig at sænke kolesterolindholdet i blodet. Et højt kolesteroltal er en risikofaktor i forhold til udvikling af koronar hjertesygdom"

To slags sundhedsanprisninger

Der findes to typer af sundhedsanprisninger, som kaldes henholdsvis for artikel 13- og artikel 14- anprisninger.

Artikel 13-anprisninger beskriver eller henviser til:

 • ​et nærings- eller andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner, eller
 • psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, eller
 • en slankende virkning eller vægtkontrol, nedsat sultfølelse, øget mæthedsfornemmelse eller en reduktion af kostens energiindhold.

Artikel 14-anprisninger beskriver eller henviser til:

 • en reduceret risiko for sygdom (dvs. reduktion af en risikofaktor), eller
 • børns udvikling og sundhed. 

Det er forbudt at tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber. For sundhedsanprisninger under kategorien ”reduceret risiko for sygdom”, er det ikke tilladt at henvise til, at en fødevare eller en bestanddel af en fødevare reducerer risiko for sygdom. Sundhedsanprisninger i denne kategori giver kun mulighed for at henvise til, at en fødevare kan påvirke en risikofaktor for udvikling af en sygdom.

Det skal du vide

Du må kun bruge ​​de sundhedsanprisninger, der er godkendt. De godkendte sundhedsanprisninger findes i EU-Kommissionens register. Du kan søge på næringsstof, madvare eller andre relevante engelske ord. 

EU-Kommissionens register over sundhedsanprisninger

De tilhørende forordninger om de godk​endte og afviste sundhedsanprisninger findes også via EU-Kommissionens register.

Når du bruger sundhedsanprisninger, er det et krav, at fødevaren opfylder de anvendelsesbetingelser, der er givet for hver anprisning.

Bemærk desuden, at det kun er tilladt at bruge sundhedsanprisninger for produkter, når en række generelle betingelser er opfyldt (f.eks. at mængde af fødevaren skal med rimelig kunne indtages). Disse betingelser findes i anprisningsforordningens kapitel 3-5.

Det er muligt at variere ordlyden af godkendte anprisninger

De godkendte sundhedsanprisninger er inden godkendelsen blevet vurderet af EFSA. Der er derfor dokumentation for udsagnene.

En del af anprisningerne er meget tekniske, og det kan være fristende at ændre på ordlyden eller komme med supplerende forklaringer til den godkendte anprisning. Du skal dog være særdeles varsom med at gøre dette, idet der er stor risiko for, at den ændrede ordlyd eller den supplerende forklaring ikke falder indenfor det videnskabelige grundlag, der er basis for den godkendte anprisning.

Du kan finde hjælp til tilladt variation i ordlyden i:

Link til EFSAs vurderinger​

Du må gerne fra f.eks. en hjemmeside linke til den EFSA-vurd​ering, der ligger til grund for en bestemt anprisning. Du skal dog være meget påpasselig, hvis du vælger kun at gengive en del af vurderingen, da den del, du gengiver, i så fald skal overholde anprisningsreglerne.

Uspecifikke anprisninger

Uspecifikke sundhedsanprisninger såsom ”​godt for maven” må kun bruges, hvis der samtidig anvendes en godkendt relateret sundhedsanprisning. Kun på den måde får forbrugerne tilstrækkelig oplysning om den anpriste effekt.

Du kan læse mere om uspecifikke anprisninger i anprisningsvejledningen

Hvis der anvendes sundhedsanprisninger for et produkt, er det et krav, at mærkningen indeholder en række obligatoriske oplysninger. Disse oplysninger sk​al gives i præsentationen eller i reklamen for produktet, hvis der ikke findes en traditionel mærkning.

De obligatoriske oplysninger er: 

 • ​en erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil
 • den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning
 • hvis det er relevant, en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at indtage fødevaren, og
 • en passende advarsel mod produkter, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages i for store mængder.

Man skal også være opmærksom på, at ved fjernsalg skal alle obligatoriske oplysninger være tilgængelige for forbrugeren inden køb af fødevaren. 

Særligt for anprisningen af en reduceret risiko for sygdom

Ved brug af anprisninger o​​m en reduceret risiko for sygdom (artikel 14 (1) a) er der særlige supplerende mærkningskrav.

Mærkningen skal da indeholde en angivelse af: 

 • ​at den sygdom, som anprisningen vedrører, kan skyldes mange risikofaktorer, og at en ændring af en af disse risikofaktorer ikke nødvendigvis har en gavnlig virkning.

Denne angivelse skal gives i præsentationen eller rekla​​men for produktet, hvis produktet f.eks. sælges uemballeret og der derfor ikke findes en traditionel mærkning.

Når du bruger ern​​ærings- og sundhedsanprisninger, er der krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration, hvis der er tale om en færdigpakket fødevare.

Læs mere om næringsdeklaration

Det er ikke tilladt at bruge sundhedsanprisninger for: 

 • drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. 
 • modermælkserstatninger

Der er begrænset, hvilke sundhedsanprisninger du må bruge for: 

 • tilskudsblandinger
 • forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad ("børnemad")

For tilskuds​​blandinger og børnemad må du kun bruge artikel 14 (1) b-anprisninger.

I EU-Kommissionens register er det muligt at se, om en bestemt anprisning er en artikel 14 (1) b-anprisning, og man vil ud fra bl.a. betingelser for anvendelse se om, hvorvidt anprisningen kan anvendes for tilskudsblandinger og børnemad.

 

Sundhedsanprisninger i venteposition

EU-Kommissionen ha​r valgt at udskyde vurderingen af de sundhedsanprisninger, der vedrører planter. Disse anprisninger er blevet sat i "venteposition".

Samtidig er godkendelsesprocessen endnu ikke afsluttet for en række andre anprisninger, som der blev ansøgt om i forbindelse med etableringen af artikel 13-listen. Det gælder blandt andet visse sundhedsanprisninger af koffein.

ID-numrene på de anprisninger, der afventer en endelig stillingtagen, kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside.

Disse anprisninger er fortsat underlagt en overgangsperiode og kan derfor bruges, selvom de ikke er blevet godkendt. Det kræver dog, at anprisningerne bl.a. ikke overtræder de generelle krav til sundhedsanprisninger. 

Find listen over anprisninger (ID-numre), der afventer stillingtagen (pdf)

Læs nærmere om ID-numrene på EFSA's hjemmeside