Samhandel af foder med EU-lande og andre samhandelslande

Ved indførsel af foder fra samhandelslande skal din virksomhed som minimum være registreret som importør.

Derudover varerier kravene ved samhandel afhængigt af produktet og hvilket land, der samhandles med.

Samhandelslande

Samhandel er indførsel fra lande i samhandelsområdet. Det drejer sig om følgende:

 • De andre EU-lande
 • Norge
 • Island
 • Nordirland
 • Liechtenstein
 • Andorra

Følgende lande har samhandelsstatus for specifikke varetyper, mens de har tredjelandsstatus for alle andre varer. Læs mere nedenfor:

 • Schweiz er samhandelsland for foder med animalsk indhold. Derudover er Schweiz samhandelsland for animalske fødevarer, animalske biprodukter og afledte produkter.
 • Færøerne er samhandelsland for foder afledt af fisk og fiskevarer samt fødevarer, animalske biprodukter og afledte produkter af fisk og fiskevarer. Færøerne er ikke samhandelsland for andre fodertyper, heller ikke foder med indhold af fisk og fiskevarer, der ikke er blevet forarbejdet til et afledt produkt.
 • Grønland er samhandelsland for foder til selskabsdyr bestående udelukkende af fisk som f.eks. tørrede fisk. Derudover er Grønland samhandelsland for fisk og fiskevarer herunder sammensatte produkter med forarbejdede fiskevarer, samt animalske biprodukter og afledte produkter af vanddyr, bortset fra havpattedyr.

Krav ved indførsel af foder

Afhængig af fodertypen og formålet med indførslen (f.eks. privat indførsel versus kommerciel indførsel), kan der være krav om forhåndsanmeldelse, grænsekontrol og den rette dokumentation. Du kan læse om de specifikke krav til de forskellige fodertyper med mere via links på denne side.

Ikke-animalsk foder under restriktion, som modtages fra et andet samhandelsland, og som opfylder fællesskabsreglerne, kan som hovedregel føres direkte til modtagevirksomheden, hvorfra de kan omsættes.

Animalsk foder skal opfylde kravene for indførsel af ABP

Importører af animalsk foder skal være opmærksomme på, at animalsk foder jævnfør EUs lovgivning kategoriseres som ABP og dermed skal følge reglerne for samhandel af ABP. 

Læs mere om samhandel af ABP

Krav ved udførsel

Ved udførsel af foder fra Danmark til et samhandelsland skal foderet som minimum opfylde EU's lovkrav på området, herunder hygiejnekrav mm. Dvs. foderet skal opfylde de samme krav, som ved indførsel til Danmark fra et samhandelsland. Dvs. foder må bl.a. ikke udføres fra Danmark til et samhandelsland, hvis det udgør en risiko for dyrs eller mennesker sundhed.

Derudover skal virksomhederne være opmærksomme på, at der kan være nationale lovkrav ved indførsel af foder ind i de forskellige samhandelslande, som skal opfyldes for, at indførslen bliver godkendt/tilladt af det pågældende lands myndigheder. 

Fodervirksomhedens egen kontrol ved samhandel

Som importør skal du via din egen kontrol sikre, at varerne overholder gældende regler. Udover de generelle krav til fodervirksomheders egen kontrol er der nogle mere specifikke krav vedrørende modtagekontrol og registrering, som du skal være opmærksom på ved indførsel af animalsk foder fra samhandelsområdet.

Læs mere om fodervirksomheders egen kontrol i Fodervejledningens kap. 49 og Fodervejlednings kap. 78.

Fodervirksomheder skal holde sig opdateret

Det er vigtigt, at man som fodervirksomhed holder sig opdateret omkring lovgivningen for de produkter, man indfører. ​

Der træder løbende nye regler i kraft, og bl.a. udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i EU- eller samhandelslande kan medføre restriktioner eller krav om risikobegrænsende behandling af foder fra visse områder inden for samhandelslandene.  

Det er fodervirksomhedens eget ansvar at holde sig opdateret. 

 

Lovstof og vejledning

Du kan læse mere om import af foder og andre foder-relaterede emner i Fodervejledningen

Denne side er blandt andet baseret på følgende lovgivning:

 • Kontrolforordningen
 • Foderhygiejneforordningen
 • Fødevareforordningen
 • Bekendtgørelsen om foder og fodervirksomheder
 • Biproduktforordning og dens gennemførelsesforordning
 • Dyresundhedsloven

Du finde lovgivningen på siden Lovstof og Foder - Lovstof