Kommerciel indførsel af foder med animalsk indhold

På denne side kan du læse om betingelserne for indførsel af foder af animalsk oprindelse.

Udover kravene på denne side skal importøren opfylde de generelle krav ved indførsel fra tredjelande beskrevet på siden "Indførsel af foder samt hø og halm fra tredjelande", medmindre andet er angivet her på siden.

Foder af animalsk oprindelse er animalske biprodukter (ABP)

Fodervirksomheder, der indfører foder af animalsk oprindelse, skal være opmærksomme på, at animalsk foder kategoriseres som ABP. Virksomhederne skal derfor sikre sig, at de opfylder betingelserne for indførsel af ABP.

Du kan læse mere om animalsk foder som ABP på denne side. 

Indførsel af foder af animalsk oprindelse kræver to registreringer

Fodervirksomheder, der skal indføre foder af animalsk oprindelse, skal være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen jævnfør reglerne om foderhygiejne. Dette gælder både ved indførsel fra andre EU-lande, samhandelslande og fra tredjelande.

Fodervirksomhederne skal registreres to steder i Fødevarestyrelsen, dels hos Fødevarekontrolenheden og dels hos Veterinærkontrolenheden. 

Hvis din virksomhed allerede er registreret det ene eller begge steder, skal du sikre dig, at virksomheden også er registreret til den rette aktivitet.

Din virksomhed skal være registreret som foderstofvirksomhed. Hvis virksomheden indfører foder af animalsk oprindelse fra tredjelande, skal den være registreret til aktiviteten "import".

Læs mere om registrering og godkendelse efter foderhygiejeforordningen via dette link

Udover kravene til registrering jævnfør reglerne om foderhygiejne kan der være krav til registrering efter Forordningen om animalske biprodukter (og gennemførelsesforordningen til denne) og evt. efter foderforbuddet i TSE-forordningen for virksomheder, der håndterer ABP. Kravene til registrering afhænger af virksomhedens aktivitet.

Læs mere om registrering i: 

Fodervejledningens kap. 41  og 

Fodervejledningens kap. 45

Læs mere om registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddet

Ansøg om registrering/godkendelse efter Biproduktforordningen via dette link

Krav ved kommerciel indførsel af ABP fra samhandelslande og tredjelande

Der er krav til blandt andet sundhedscertifikater, som er specifikke for de forskellige typer af ABP.

For nogle typer af ABP er der også krav om gyldig analyseattest for indhold af ikke-animalske bestanddele.

Yderligere må ABP-produkter kun indføres fra EU-godkendte virksomheder. Ved indførsel fra tredjelande, skal tredjelandet også være EU-godkendt.

Læs mere om de ABP-specifikke krav ved indførsel på denne side 

Derudover gælder de generelle krav til dokumentation, forhåndsanmeldelse og grænsekontrol, som beskrives på siden:

Indførsel af foder samt hø og halm fra tredjelande

Andre myndigheder kan stille krav til indførslen

Andre myndigheder som bl.a. Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen eller Toldstyrelsen kan stille krav ved indførsel af foderprodukter til EU og Danmark.

Vi anbefaler derfor, at man som importør forholder sig til disse myndigheders krav og lovgivning på området, også selv om der er tale om indførsel af produkter, hvor Fødevarestyrelsen ikke stiller krav.

Lovstof og vejledninger

Vær opmærksom på følgende, når du indfører foder af animalsk oprindelse fra tredjelande

Foder af animalsk oprindelse kategoriseres som ABP og skal derfor:

  • komme fra godkendt, oplistet tredjeland
  • komme fra godkendt, oplistet virksomhed
  • ledsages af korrekt sundhedscertifikat
  • evt. følges af analyseattest for indhold af ikke-godkendte animalske bestanddele