45. Registrering til import af foder

Når virksomheden vil importere foder, hø og halm samt hampefrø til foder, skal fodervirksomheden også være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen. 

45.1 Procedure for registrering af import

Fodervirksomheden skal være registreret eller godkendt som fodervirksomhed hos Fødevarestyrelsen efter regler i Foderhygiejneforordningen og have anmeldt registrering til import. 

Hvis fodervirksomheden importerer animalsk foder samt hø og halm, skal fodervirksomheden også være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen efter § 4 i Bekendtgørelse nr. 1351 af 10. december 2019, inden virksomheden importerer animalsk foder samt hø og halm. 

Fodervirksomheden finder anmeldelsesblanketten her:

Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør

Foderhygiejneforordningen

Bekendtgørelse 1351 af 10. december 2019 (nu erstattet af bekendtgørelse nr. 611 af 24. maj 2023)

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder 

Se mere i afsnit:

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug