Nedlukningserstatning til følgeerhverv

Virksomheder, som har været tilknyttet dansk minkproduktion, kan få erstatning for tab af drift. Læs om nedlukningserstatning, og hvornår du er berettiget til erstatning.

Følgeerhverv til den danske minkproduktion kan modtage kompensation for værdien af deres minkrelaterede virksomhed på tidspunktet for nedslagningen af mink som følge af COVID-19 i Danmark i 2020.

Værdien afgøres efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning og gælder kun den del, der er relateret til dansk minkavl. Hvis det er muligt umiddelbart at omlægge din produktion til anden aktivitet, er du ikke berettiget til nedlukningskompensation.

Kommission behandler ansøgninger

Der er nedsat én erstatnings- og taksationskommission til sager om følgeerhverv. Denne kommission tager stilling til hver ansøgning og beslutter, om din virksomhed er berettiget til nedlukningserstatning.

Ansøgningsfristen for ansøgning om kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink udløb den 1. juni 2022.

Behandling af sager er påbegyndt

Erstatning- og taksationskommissionerne begynder nu behandlingen af sager om udbetaling af en aconto-model for følgeerhvervsvirksomheder. Fødevarestyrelsen er klar til at udbetale aconto til følgeerhvervsvirksomhederne, når erstatning- og taksationskommissionerne træffer delafgørelse herom.

Læs mere om aconto-model for følgevirksomheder på Minksekretariatets hjemmeside her.