Mærkning og markedsføring af fødevarer

Mærkningen af fødevarer skal sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om et produkt. Det kan for eksempel være oplysninger om ingredienser, næringsindhold eller holdbarhed.

Der er fastsat en række forskellige regler om, hvilke oplysninger forbrugeren skal have om en fødevare. Formålet med mærkningen er dels at sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om de enkelte fødevarer, dels at skabe grundlag for en effektiv kontrol. Desuden skal reglerne sikre forbrugeren imod vildledende mærkning og markedsføring.

Fødevareinformationsforordningen gælder generelt for alle fødevarer. Men når der for visse fødevarer findes mere specifikke regler for mærkning, herunder handelsnormer, varestandarder og geografiske betegnelser, vil disse supplere/erstatte fødevareinformationsforordningen.

Reglerne om mærkning og markedsføring af fødevarer omfatter både de informationer, som er angivet på et produkts emballage, men også markedsføringsmateriale (f.eks. på virksomhedens hjemmeside eller i reklamer). Mærkning kan også være billeder. Hvis der er et billede af en lille, idyllisk gård på pakken med kylling, bør det som udgangsp​unkt afspejle, at kyllingen ikke er vokset op i en kæmpestald sammen med tusindvis andre kyllinger.

Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at de krav i fødevarelovgivningen, der er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt for fødevarer i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled i den virksomhed, som er under deres ledelse, og skal kontrollere, at de pågældende krav overholdes.

Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer

Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer beskriver reglerne for mærkning m.v. af fødevarer. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal f​øre tilsyn med mærkningsreglerne, og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

Gå til Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af f​ødevarer

Find mere information om de relevante regler

De generelle mærkningskrav

Læs mere om, hvilke generelle regler gælder for mærkning af fødevarer

Frivillig fødevareinformation

Læs mere om regler for frivillig fødevareinformation

Produktspecifikke mærkningsregler

Læs mere om, hvilke produktspecifikke regler gælder for mærkning af fødevarer

Mærkning af økologiske fødevarer

Læs om hvornår fødevarer må mærkes som økologiske