Generelle mærkningskrav

Her kan du finde information om de generelle mærkningsoplysninger, der er påkrævet ved markedsføring af færdigpakkede og ikke-færdigpakkede fødevarer.

Nogle fødevareinformationer er obligatoriske for fødevarer generelt. De obligatoriske oplysninger dækker over de oplysninger, som den endelige forbruger skal have, således at forbrugeren kan træffe en informeret beslutning om købet.

Al fødevareinformation, både den obligatoriske og den frivillige, skal være korrekt, klar og let forståelig for forbrugeren, og må ikke vildlede.

Fødevareinformationsforordningen gælder generelt for alle fødevarer. Men når der for visse fødevarer findes mere specifikke regler for mærkning, herunder handelsnormer, varestandarder og geografiske betegnelser, vil disse supplere/erstatte fødevareinformationsforordningen.

Der er forskellige krav til mærkningen af fødevarer, alt efter om fødevaren, når den udbydes til salg til forbrugeren, fremstår som en færdigpakket fødevare eller en ikke-færdigpakket fødevare.

Hvornår er en fødevare færdigpakket?

En fødevare betragtes som værende færdigpakket, når den før og uden direkte sammenhæng med salg er indesluttet i en indpakning, der er bestemt til at brydes af forbrugeren eller storkøkkenet. Det betyder, at indpakningen skal have fundet sted, før nogen har bestemt sig for at anskaffe sig produktet. 

En færdigpakket fødevare skal være mærket med følgende oplysninger:

 • Varebetegnelse
 • Ingrediensliste, herunder allergene ingredienser
 • Mængdeangivelse af ingredienser (QUID)
 • Nettoindhold
 • Holdbarhedsangivelse
 • Særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter
 • Navn/firmanavn og adresse på fødevareansvarlig
 • Oprindelse
 • Brugsanvisning
 • Alkoholindhold
 • Næringsdeklaration

Læs mere om de generelle mærkningskrav til færdigpakkede fødevarer i Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer, kapitel 5.

Hvornår anses en fødevare for ikke at være færdigpakket?

Situationer, hvor en fødevare ofte ikke anses som værende færdigpakket:

 • ​Salg i en delikatesseforretning
 • Take away
 • Restauranter, caféer o. lign.
 • Udbringningsordninger

For fødevarer, som fremstilles, pakkes og udbydes til salg i samme detailforretning og skal sælges i en periode, der kan overstige én salgsdag, er undtaget for krav om mærkning med ingrediensliste, næringsdeklaration og mængdeangivelse (QUID).

Der er ikke fastsat krav om mærkning eller anden oplysningspligt udover allergene ingredienser for fødevarer, som er ikke-færdigpakket, pakket på anmodning af forbrugeren, eller pakket til direkte salg inden for samme salgsdag. Oplysning om allergene ingredienser kan gives ved at opsætte et skilt, hvoraf det fremgår, at man kan få oplysninger om allergene ingredienser ved henvendelse til personalet.

Du kan læse mere om mærkningskravene for fødevarer, som ikke anses som værende færdigpakket i kapitel 13 i Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer.