Generelle mærkningskrav

Her kan du finde information om de generelle mærkningsoplysninger, der er påkrævet ved markedsføring af færdigpakkede og ikke-færdigpakkede fødevarer.

Nogle fødevareinformationer er obligatoriske for fødevarer generelt. De obligatoriske oplysninger dækker over de oplysninger, som den endelige forbruger skal have, således at forbrugeren kan træffe en informeret beslutningen om købet.

Al fødevareinformation, både den obligatoriske og frivillige, skal være korrekt, klar og let forståelig for forbrugeren, og må ikke vildlede.

Fødevareinformationsforordningen gælder generelt for alle fødevarer. Men når der for visse fødevarer findes mere specifikke regler for mærkning, herunder handelsnormer, varestandarder og geografiske betegnelser, vil disse supplere/erstatte fødevareinformationsforordningen.

Der er forskellige krav til mærkningen af fødevarer, alt efter om fødevaren, når den udbydes til salg til forbrugeren, fremstår som en færdigpakket fødevare eller en ikke-færdigpakket fødevare.

Læs om mærkningskrav for specifikke produkter her

Hvornår er en fødevare færdigpakket?

En fødevare betragtes som værende færdigpakket, når den før og uden direkte sammenhæng med salg er indesluttet i en indpakning, der er bestemt til at brydes af forbrugeren eller storkøkkenet. Det betyder, at indpakningen skal have fundet sted, før nogen har bestemt sig for at anskaffe sig produktet. 

Færdigpakkede fødevarer skal være mærket med følgende oplysninger:

 • Varebetegnelse: Færdigpakkede fødevarer skal være mærket med oplysning om varebetegnelsen, som skal give forbrugerne en klar opfattelse af, hvilken fødevare der er tale om. Hvis der findes en varebetegnelse for fødevaren, der er fastsat i EU-retsakter, er det denne, der skal bruges. Til varebetegnelsen skal der knyttes oplysninger om madens særlige behandling, hvis det er nødvendigt for ikke at skabe tvivl hos forbrugerne.
 • Angivelse af ingredienser, herunder mærkning med oplysning om indhold af allergene ingredienser: Ved en ingrediens forstås ethvert stof eller produkt, herunder aromaer, fødevaretilsætningsstoffer og fødevareenzymer, og enhver bestanddel af en sammensat ingrediens, der anvendes ved fremstilling eller tilberedning af en fødevare, og som stadig findes i færdigvaren, eventuelt i ændret form. Visse fødevarebestanddele kan dog udelades fra ingredienslisten, og visse fødevarer er undtaget kravet om ingrediensliste.
 • Mængdeangivelse af ingredienser (QUID): Færdigpakkede fødevarer skal være mærket med oplysning om mængden af en ingrediens, hvis den er fremhævet på produktet, eller ingrediensen forbindes med fødevaren.
 • Nettoindhold: Nettoindhold skal angives i det metriske system. Flydende produkters nettoindhold angives med volumenenheder (l, cl eller ml) og andre produkters nettoindhold med vægtenheder (kg eller g).
 • Holdbarhedsangivelse: Datoen for varens holdbarhed skal næsten altid fremgå af færdigpakkede fødevarer. Undtagelser er fødevarer som frisk frugt og grønt, vin, salt, sukker mv. For en komplet liste over undtagede fødevarer henvises til fødevareinformationsforordningens bilag X, stk. 1, litra d. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning: "Sidste anvendelsesdato" og "Bedst før".
 • Særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter: For at muliggøre korrekt opbevaring eller anvendelse af en fødevare, skal opbevaringsforskrifter og/eller anvendelsesperiode om nødvendigt angives.
 • Navn/firmanavn og adresse på lederen af fødevarevirksomheden: Færdigpakkede fødevarer skal være forsynet med oplysning om navn/firmanavn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, der er ansvarlig for fødevareinformationen, og under hvis navn eller firmanavn fødevaren markedsføres. Den kontaktoplysning, der angives, skal være til en fødevarevirksomhed inden for EU. Det afgørende er, at forbrugeren kan opnå kontakt til den angivne virksomhed via de givne informationer.
 • Oprindelse: Der findes krav om angivelse af oprindelse for en række fødevarer, som er fastsat i særlige mærkningsordninger eller handelsnormer. Hvis en fødevarevirksomhed frivilligt vælger at mærke med oprindelse, må mærkningen ikke være vildledende, uklar eller forvirrende for forbrugeren, og oplysningen skal kunne dokumenteres.
 • Brugsanvisning: Mærkningen skal omfatte en brugsanvisning, hvis en udeladelse heraf vil kunne indebære, at den pågældende fødevare ikke anvendes på den rette måde.
 • Alkoholindhold: Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol, skal være mærket med oplysning om det virkelige alkoholindhold.
 • Næringsdeklaration: Det er obligatorisk at ​​​næringsdeklarere færdigpakkede fødevarer. Den obligatoriske næringsdeklaration omf​atter fødevarens indhold af energi, fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt. Alle fødevarer, der er tilsat vitaminer og mineraler eller ernærings- og sundhedsanprises, skal også næringsdeklareres.​

Situationer, hvor en fødevare ofte er ikke-færdigpakket:

 • ​Salg i en delikatesseforretning
 • Take away
 • Restauranter, caféer o. lign.
 • Udbringningsordninger

Fødevarer som fremstilles, pakkes og udbydes til salg i samme detailforretning og skal sælges i en periode, der kan overstige én salgsdag, skal alle de obligatoriske mærkningsoplysninger fremgå af mærkningen med undtagelse af ingrediensliste, næringsdeklaration og mængdeangivelse (QUID).

Der er ikke fastsat krav om mærkning eller anden oplysningspligt udover allergene ingredienser for fødevarer, som er ikke-færdigpakket, pakket på anmodning af forbrugeren, eller pakket til direkte salg inden for samme salgsdag. Oplysning om allergene ingredienser kan gives ved at opsætte et skilt, hvoraf det fremgår, at man kan få oplysninger om allergene ingredienser ved henvendelse til personalet.