Transport af levende dyr

Transporterer du pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk i forbindelse med økonomisk virksomhed, er der særlige regler, du skal overholde.

Du skal transportere levende dyr på en måde, så de ikke kommer til skade eller lider unødigt.

Ved transport af levende dyr er det vigtigt, at transporten planlægges nøje. Du skal sørge for dyrenes sikkerhed, og at deres behov opfyldes under transporten. Transporten skal planlægges, så forsendelsestiden bliver så kort som muligt.

Læs mere om planlægning af dyretransport

Dyrene skal være egnet til den planlagte forsendelse, dvs. de skal være i en fysisk og mental form, så de kan klare forsendelsen.

Læs mere om transportegnethed

Transportmidlet og faciliteter til på- og aflæsning skal være udformet, indrettet og vedligeholdt på en måde, så dyrenes sikkerhed tilgodeses.

Personer, der håndterer dyrene, skal være kvalificeret til dette og håndtere dyrene roligt, så dyrene ikke påføres frygt, lidelser eller skader.

Transporten skal gennemføres uden forsinkelser, og dyrenes velbefindende skal sikres løbende.

Dyrene skal have tilpas plads omkring sig under forsendelsen, og de skal tilbydes egnet foder, vand og hvile med passende mellemrum.

Transport af dyr over 65 km

Der er særlige krav for transport af dyr på strækninger over 65 km.

 1. Autorisation til dyretransport. Transporterer du dyr over 65 km, skal du have en autorisation til dyretransport. 
  Læs mere om autorisation til transport af levende dyr
 2. Godkendelse af køretøj til dyretransport. Transporterer du dyr (pattedyr, fugle, krybdyr, padder eller fisk) over 8 timer skal køretøjet altid godkendes til dyretransport. Hvis du transporterer dyr under otte timer og transporten foregår i Danmark, skal du have godkendt dit køretøj til korte transporter, når du transporterer heste, kvæg, svin på 40 kg og derover, geder og får.
  Læs mere om godkendelse af køretøjer til transport af levende dyr
 3. Uddannelse i transport af dyr. Kører du med heste, kvæg, får, geder, grise eller fjerkræ over 65 km, eller håndterer dem i forbindelse med transport, skal du have bestået en uddannelse i transport af dyr. Transporter du andre dyr eller håndterer dem i forbindelse med transport kan du nøjes med et grundkursus i dyretransport eller specialkurser for arten. 
  Læs mere om uddannelser i transport af levende dyr
 4. Logbog. Der er krav om en logbog, hvis du transporterer kvæg, får, geder, grise eller heste, der ikke er registreret i et EU-godkendt avlsforbund, i mere end otte timer. 
  Læs mere om planlægning af dyretransport

Transport af dyr i andre lande

Fortolkningen af reglerne kan variere i forskellige lande, ligesom der kan være særlige nationale regler. Skal du transportere dyr i andre lande, er det derfor vigtigt på forhånd at undersøge, hvilke regler og fortolkninger der gælder i de aktuelle lande.

Økonomisk virksomhed

Vær opmærksom på, om transporten af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed.

Læs mere om økonomisk virksomhed

Selvkører

Kun nogle af transportreglerne gælder hvis du er selvkører.

Læs mere på siden "Selvkører"

Ansøg om at blive autoriseret som transportør af levende dyr

Du skal ansøge om at blive autoriseret som transportør af levende dyr.

Find vores ansøgningsblanket her