Indførsel af landdyr fra tredjelande

Her kan du læse om de supplerende dyresundhedsmæssige krav for indførsel af landdyr til EU.

Del V i forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme (dyresundhedsloven) indeholder de grundlæggende
dyresundhedsmæssige regler for indførsel af landdyr til EU.

Læs mere om de grundlæggende dyresundhedsmæssige regler. 

Delegeret forordning (EU) 2020/692 supplerer de grundlæggende regler med mere detaljerede dyresundhedsmæssige krav for hovdyr, fugle (fjerkræ og fugle i fangenskab), bier, hunde, katte og fritter. 

Kontakt afsendelseslandets veterinære myndighed

Da det er afsendelseslandets veterinære myndighed, som er ansvarlig for at sikre, at EU kravene til indførsel af dyr er opfyldt, at det vigtigt, at du eller den operatør i afsendelseslandet, du har kontakt med, selv tager kontakt til landets veterinære myndighed.

Fødevarestyrelsen kan ikke redegøre for, hvad andre landes myndigheder kan certificere for, eller hvad sundhedsstatus er i det pågældende land.

Der findes harmoniserede regler for indførsel til EU (inkl. Danmark) af følgende hovdyr:

 • Kvæg 
 • Svin
 • Får 
 • Geder
 • Hjortedyr
 • Dyr af hestefamilien
 • Dyr af kamelfamilien
 • Dyr af familierne Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae og Tragulidae
 • Dyr af familierne Tapiridae, Rhinocerotidae og Elephantida
 • Dyr af Hippopotamidae-familien

Der findes harmoniserede regler for indførsel af fjerkræ og fugle i fangenskab til EU og dermed Danmark. 

Ved fjerkræ forstås: fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på:

 • produktion af:
  • kød
  • konsumæg
  • andre produkter
 • fornyelse af fjervildtbestande
 • avl af fugle, der anvendes til de ovenfor omhandlede produktionstyper.

Ved fugle i fangenskab forstås fugle, bortset fra fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de ovenfornævnte, herunder med henblik på opvisninger, kapflyvninger, udstillinger, konkurrencer, avl eller salg.

Med bier forstås:

 • honningbier
 • humlebier

Der findes harmoniserede regler for indførsel af hunde, katte og fritter til EU og dermed Danmark. 

Rabies er den sygdom, der er af størst betydning for disse arter og formålet med reglerne er derfor primært at undgå indslæben af rabies infektion til EU. 

Læs mere om de specifikke krav til indførsel af hunde, katte og fritter fra tredjelande 

 

Der er særlige krav til indførsel af dyr til afgrænsede virksomheder.

Dette kan du læse mere om i dyresundhedsloven.