Indførsel af akvatiske dyr fra tredjelande

Reglerne for indførsel af akvatiske dyr fra andre lande end EU-medlemslande (også kaldet tredjelande), herunder akvariefisk, er reguleret af fælles EU-lovgivning.

Akvatiske dyr er defineret som dyr af følgende arter på alle udviklingstrin, herunder æg, sæd og gameter:

 • Fisk, der tilhører overklassen Agnatha (kæbeløse hvirveldyr) og klasserne Chondrichthyes (bruskfisk), Sarcopterygii (kødfinnefisk) og Osteichthyes (benfisk)
 • Akvatiske bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, f.eks. blæksprutter, muslinger og snegle
 • Akvatiske krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea, f.eks. krabber, rejer og hummere

Import af akvatiske dyr må ikke forårsage forringelse af Danmarks eller dele af Danmarks sundhedsstatus.

Her finder du en oversigt over Danmarks sundhedsstatus for visse fiskesygdomme.

For at sikre, at man ikke forringer sundhedsstatus, så skal importer af akvatiske dyr ledsages af et dyresundhedscertifikat. Det er myndigheden i det land du importerer akvatiske dyr fra, der skal udstede dyresundhedscertifikater, der skal ledsage dine akvatiske dyr. Myndighederne i det land du importerer akvatiske dyr fra, udsteder dyresundhedscertifikater i TRACES og afsender dermed anmeldelse af flytning til Fødevarestyrelsen.

Import af akvatiske dyr til Unionen fra tredjelande tillades kun, hvis disse sendinger opfylder følgende krav:

 • De kommer fra et tredjeland, der er opført på en tredjelandsliste for den pågældende dyreart og -kategori.
   • For levende akvatiske dyr af listeopførte arter , findes en sådan tredjelandsliste i bilag XXI i Forordning (EU) 2021/404.
    • For andre akvatiske dyr, der ikke er listeopførte arter, er tredjelandslisten under udarbejdelse/findes tredjelandslisten her.
 • De ledsages af et dyresundhedscertifikat
  • For import af akvatiske dyr af listeopførte arter, findes standarddyresundhedscertifikatet ”AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER” i bilag II i Forordning (EU) 2020/2236.
  • For andre akvatiske dyr, der ikke er listeopførte arter, er dyresundhedscertifikatet under udarbejdelse/findes dyresundhedscertifikatet her.

De operatører, der er ansvarlige for den pågældende sending, skal fremvise sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier til offentlig kontrol, jf. artikel 47 i forordning (EU) 2017/625.

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ikke-kommerciel indførsel af selskabsdyr. Selskabsdyr omfatter vandlevende pryddyr, herunder diverse akvariefisk.

Her finder du flere informationer om ikke-kommerciel indførsel af selskabsdyr