Planlægning af dyretransport

Det er vigtigt at forsendelsen planlægges grundigt inden dyrene transporteres. Planlægningen skal fokusere på at gøre forsendelsen så kort som muligt og sikre at dyrenes behov opfyldes under forsendelsen.

Organisators ansvar

En organisator er den organisation der planlægger af forsendelsen. Organisator skal ved planlægning sikre:

  • Tilstrækkelig koordination af forsendelsens forskellige dele
  • Hensyn til vejrforholdene på ruten, så dyrenes velbefindende ikke bringes i fare
  • Der er en fysisk person, der stiller oplysninger om planlægningen til rådighed for myndighederne
  • Logbog
    • Udfyldelse af del 1
    • Indsendelse til forhåndsvalidering

Transportvirksomhedens ansvar

Udpege en fysisk person, som er ansvarlig for transporten og sørge for, at oplysninger om planlægningen, udførelsen og tilendebringelsen af den del af transporten, som de står for altid er tilgængelige

Dokumenter

Under transport af levende dyr kan der være krav om at følgende dokumenter medbringes:

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for yderligere info så kontakt EksportKontrolCentret (EKC):

E-mail: ekc@fvst.dk

Telefon: 72 27 69 00