Sådan får du kontrolleret din logbog

Hvis transporten af dyr til og fra Danmark overstiger 8 timer, skal du oprette og føre en logbog.
Der er ikke krav om logbog, hvis transporten foregår inden for Danmarks grænser.

Du skal oprette og føre logbog ved transport af

 • ​Kvæg
 • Får
 • Geder
 • Svin
 • ​Heste (heste registreret i et EU-godkendt avlsforbund er undtaget)

Logbogen skal indeholde relevante oplysninger om den pågældende transport fra afgangssted til bestemmelsessted inklusive planlægningen af den givne transport. Oplysningerne fremgår ved oprettelsen af logbogen.

Logbogen består af fem dele

Der skal føres separat logbog for hver enkelt transport fra afgangssted til bestemmelsessted. Logbogen skal også dække bestemmelsessted i et modtagerland udenfor EU og ikke kun række til udgangssted fra EU.

Hver enkelt logbog (1 logbog pr. forsendelse) får et logbogs-ID, når Fødevarestyrelsen har valideret den. Logbogen består af følgende 5 dele:

 1. ​​Planlægning
 2. Afgangssted
 3. Bestemmelsessted
 4. Erklæring fra transportvirksomhed
 5. Standardformular til indberetning af afvigelser

Det er organisator, som har ansvaret for udfyldelse af logbogens Del 1.

Du kan læse mere om organisator på siden 'Logbog'

Logbøger bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC).

Logbogen skal oprettes og indsendes i Eksportportalen

Log på Eksportportalen

Manuel logbog

Manuel logbog bruges kun ved eksporter direkte fra DK til tredjelande, eller efter aftale med EKC ved driftsforstyrrelser i Eksportportalen.

Du kan downloade en skrivbar udgave af logbogen, som du bruger når du skal lave en manuel logbog.

Download en skrivbar udgave af logbogen på dansk/engelsk (pdf)

Organisator skal indsende Del 1 minimum to dage før transporten

Logbogens Del 1 skal indsendes til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC). Det er organisators ansvar at indsende og udfylde logbogens Del 1.

Tidsfristen for indsendelse af logbogens Del 1 er minimum 2 arbejdsdage før den planlagte transport og inden klokken 9. Det er en forudsætning for rettidig kontrol af logbogen, at samtlige punkter på logbogens Del 1 er korrekt udfyldt, og at logbogen ledsages af den nødvendige baggrundsdokumentation.

Vær opmærksom på, at punkt 1.2 Person der er ansvarlig for forsendelsen (navn) i logbogens Del 1 skal udfyldes korrekt med angivelse af en person og ikke en virksomhed.

Vær opmærksom på, at såfremt der er kontrolsteder under transporten, så skal de skrives i logbogens Del 1.

Link til EU's liste over godkendte kontrolsteder

Logbogen skal stemme overens med INTRA-certifikatet

Ved transporter til EU-lande og andre samhandelslande, eller ved transit gennem EU-lande og andre samhandelslande til tredjelande, skal transporten blandt andet ledsages af et INTRA-certifikat.

Læs mere om INTRA-certifikater i Information om TRACES

Bemærk, at de oplysninger, der anføres i logbogen, skal stemme overens med tilsvarende anførte oplysninger i INTRA-certifikatet.

Baggrundsdokumentation

 Fødevarestyrelsen kontrollerer, at følgende baggrundsdokumentation er i orden:

 • Autorisationsbevis
 • Kompetencebevis - kun ved forsendelser til Storbritannien
 • Godkendelse af transportmidlet, der skal anvendes til den pågældende transport

Du kan læse mere om de tre dokumenter på disse sider:

Læs mere om autorisation på siden: Autorisation til transportør af levende dyr

Læs mere om kompetencebevis på siden: Uddannelser i transport af dyr 

Læs mere om godkendelse af køretøjer på siden: Godkendelse af køretøjer og containere til transport af levende dyr 

Logbogen skal følge dyrene under transporten

Efter at logbogens Del 1 er blevet kontrolleret og forhåndsvalideret af EKC, skal logbogen følge dyrene under transporten, og de resterende 4 dele skal efterfølgende udfyldes.

Transportøren skal sende hele returlogbogen til EKC efter endt transport

Når transporten er gennemført, skal transportøren senest 1 måned efter dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet sende hele den færdigt udfyldte (Del 1-5) logbog, også kaldet returlogbogen, til EKC.

Upload Returlogbogen 

Når transporten udføres af udenlandske transportvirksomheder, rekvirerer EKC en del af returlogbøgerne.

Indsend logbogen og de relevante dokumenter

Logbøger oprettes i Eksportportalen ved forsendelser over 8 timer, inklusive på- og aflæsningstid.

Gå til Eksportportalen

I tilfælde af driftsforstyrrelser i Eksportportalen kan manuelle logbøger (Del 1) sendes til:

Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC)
E-mail: EKC@fvst.dk 

I emnefeltet skal der angives følgende:

 • ​Transportdato
 • Organisator
 • INTRA-nummer (hvis dette haves)

Returlogbøger med logbogs ID:

Logbøger med logbogs ID oprettet i Eksportportalen samt eventuelle GPS-udskrifter skal uploades til Eksportportalen:

Gå til Eksportportalen - Upload returlogbog

Returlogbøger, der er oprettet manuelt:

Logbøger, der er oprettet manuelt sendes til E-mail: EKC@fvst.dk

I emnefeltet skal der angives følgende:

 • ​Transportdato
 • Transportørens navn
 • INTRA-nummer

Kontrolgebyrer

Du kan se gebyret for logbogskontrol i Fødevarestyrelsens prisliste på siden Betaling af afgifter og gebyrer (link) Betaling af afgifter og gebyrer.​

Vejledning

Du kan læse mere i denne vejledning:

Vejledning om Transportforordningen