Information om TRACES

TRACES står for TRAde Control and Expert System. Her på siden gives en kort introduktion til systemet. På siden vil du også finde henvisninger til EU-Kommissionens relevante vejledninger (engelsk) mm.

TRACES (nogle steder også k​​​aldet TRACES NT (New Technology)) er EU-Kommissionens online platform for sundheds- og plantesundhedscertificering. TRACES er opbygget i forskellige moduler.​​​ 

Brug TRACES til indf​​ørsel, flytn​​​​ing og certifikater

TRACES anvendes, når ​​ma​​n skal:

 • Indføre animalske varer og levende dyr fra ​tredjelande
  • ​​​​Animalske varer (CHEDP)
  • Levende dyr (CHEDA)​
 • Indføre ikke-animalske varer under restriktion fra tredjelande (CHEDD)
 • Indføre økologiske varer fra tredjelande (COI)
 • Flytte dyr mellem medlemsstater (INTRA)
 • Når der kræves handelsdokument på animalske biprod​​ukter, som handles mellem EU medlemsstater (DOCOM)

Herudover kan TR​ACES anvend​​es når:

 • Tredjelande skal oprette sund​​hedscertifikater for varer og levende dyr, som skal indføres til EU (det kræver at EU har godkendt tredjelandet til dette) (EU IMPORT). I sådanne tilfælde skal man anvende kloningsmuligheden i TRACES, derved afspejles oplysningerne i sundhedscertifikatet direkte i CHED
 • Der skal oprettes eksportcertifikater i forbindelse med udførsel af varer og levende dyr (EU EXPORT)

Herudover skal TRACES også anvendes ved indførsler, hvor der kræves plantesundhedserklæringer (CHEDPP, Landbrugsstyrelsen) og ved indførsler af certificeret træ (FLEGT, Naturstyrelsen).​​​​

EU-login er​​ påkrævet

For at bruge TRACES skal man have et EU-login. Et EU-login er personligt. Man kan ikke oprette et EU-login til en virksomhed. Når en virksomhed er oprettet i TRACES, skal den have tilknyttet individuelle brugere. Disse brugeres adgang er personlig.​​

Levende dyr samt animalske fødevarer, foder og animalske biprodukter, som er underlagt kravet om​​ offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, skal forhåndsanmeldes via CHEDA og CHEDP.​

Når man forhåndsanmelder, skal man sikre sig, at man i CHED oplyser det grænsekontrolsted, hvor sendingen skal indføres og kontrollen skal foretages.​ Vær opmærksom på, at man skal vælge et grænsekontrolsted, som er godkendt til den kategori varer/dyr, man ønsker at indføre.​

Liste over ​godkendte grænsek​​ontrolsteder i EU

Liste over godkendte grænsekontrolsteder i Danmark​

Ikke-animalske varer under restriktion er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontro​​​​lsted/kontrolsted og skal forhåndsanmeldes via CHEDD.

​Når man forhåndsanmelder, skal man sikre sig, at man i CHED oplyser det grænsekontrolsted/kontrolsted, hvor sendingen skal indføres og kontrollen skal foretages.

Vær opmærksom på at man skal vælge et grænsekontrolsted/kontrolsted, som er godkendt til den kategori varer, man ønsker at indføre.​​​​

Liste over godkendte grænsekontrolsteder/kontrolst​eder i EU

Liste over godkendte grænsekontrolsteder/kontrolsteder i Danmark

Når du ønsker at bruge TRACES, skal du have​​ et EU-login. Dette gælder og​så hvis du er importør eller første modtager af økologiske varer. Når du er oprettet, kan du logge ind i TRACES. Relevante links og vejledninger fremgår af denne side.

Har du en virksomhed, kan du oprette den i TRACES (tjek altid om den evt. findes i forvejen). Hvis du opretter en virksomhed, skal du være opmærksom på, at den skal godkendes af Fødevarestyrelsen, således at den fremgår som 'gyldig' i stedet for 'ny'.

Når virksomheden er oprettet, skal man tilknytte brugere til virksomheden. Ens adgang til TRACES er personlig, så hvis flere personer i virksomheden skal arbejde i TRACES, så skal de alle kobles på virksomheden som brugere.

Lad det evt. være den person, som skal være superbruger i jeres virksomhed, der opretter virksomheden og/eller (hvis virksomheden allerede findes) opretter sig som bruger først.

Superbruge​​ren vil få adgang til at godkende nye brugere, som skal tilknyttes virksomheden samt have ansvaret for at slette brugere, som ikke længere skal have adgang til virksomheden i TRACES. Er man koblet på en virksomhed, kan man oprette f.eks. CHED.​​

TRACES træningssite

EU-Kommissio​nen har udviklet et træning​​ssite, hvor man kan øve sig og blive fortrolig med systemet. Træningssitet er en kopi af selve produktionssitet. Forhåndsanmeldelser, som udarbejdes på træningssitet, kan ikke ses på p​roduktionssitet. De​ sendes ikke rigtigt af sted, så her kan man trygt øve sig uden at komme til at ødelægge noget.

Gå TR​​ACES træningssite - bemærk at der i venstre hjørne står 'Training'

Du kan her afprøve forhåndsanmeldelse til et grænsekontrolsted, vedhæfte relevante dokumente​r, p​​røve import via ​​grænsekontrolsted i andet EU land, se eksempler på afsluttet CHED mm.

​På træningssitet logger man sig ind med træningsbrugernavn og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed. ​

Du kan logge dig på som nedenstående:​​

Funktion ​E-mail ​Password
​Borgere og virksomheder RFC02.FR@ec-traces.eu ​Welovetnt2024.0

Profiler eksisterer​ i flere versioner. ​​Det betyder, at 02 i mailadressen udskiftes med 03, 04 etc. helt op til 34. Password er det samme til alle mailadress​er.​​​

Du kan også afprøve hele forløbet fra udfyldelsen af et økologikontrolcertifikat COI til godkendelsen af ​​COI'et og første modtagers godkendelse af sendingen. For at kunne gøre det skal man logge sig ind med forskellige træningsbrugernavne og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed:

Funktion E-mail Password
Kontrolorgan IBCB.XX@ec-traces.eu
(XX= 01,02…40)
Welovetnt2024.0
Økologisk virksomhed EOXX.FR@ec-traces.eu​
(XX= 01,02…40)
Welovetnt2024.0
​Ansvarlig for sendingen ​RFCXX.FR@ec-traces.eu 
(XX= 01,02…40)     
Welovetnt2024.0
Grænsekontrolsted BCPXX.FR@ec-traces.eu
(XX= 01,02…40)​ 
​​​Welovetnt2024.0
Kompetent Myndighed i EU ​CCAXX.FR@ec-traces.eu      
​(XX= 01,02…40)
Welovetnt2024.0
​​Kompetent Myndighed i lande udenfor EU CCA.YY@ec-traces.eu            (XX= 01,02…40) Welovetnt2024.0

Fødevarestyrelsen anvender dig​​ital signatur, når CHED og COI efter endt kontrol afsluttes. Dette betyder, at det originale CHED og COI findes i TRACES. Man har derfor kun adgang til det, hvis man selv har adgang til TRACES og ens virksomhed fremgår af CHED og/eller COI. Det er vigtigt at man, hvis man indfører varer eller levende dyr fra tredjelande, hvor der er krav om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted sikre sig, at man har adgang til relevante CHED og/eller COI, da det kræves som dokumentation på korrekt indførsel.

Nogle af de tredjelande, som kan udstede certifikater i TRACES, har også fået godkendelse til at anvende digital signatur. Er et certifikat udstedt i TRACES med digital signatur, vil der ikke findes en original papirversion af certifikatet.

I forbindelse med INTRA certifikater arbejder Fødevarestyrelsen på at anvende digital signatur, hvorved originale INTRA certifikater kun vil findes i TRACES.​

Digitalt underskrevne dokumenter vil i TRACES fremstå med en grøn hængelås.

For at forbedre sporbarheden af økologiske​​ produkter, der indføres fra tredjelande (lande udenfor EU, bortset fra EØS-lande), skal der udstedes og administreres økologi-kontrolattester (COI). Dette gøres via TRACES. På COI anvendes digital signatur (se evt. ovenfor).

Importører og første m​​odtagere af økologiske sendinger i EU skal være oprettet i TRACES.

Sendinger anmeldes til kontrol i TRACES, herudover skal man som importør stadig anmelde ankomst af økologiske varer via blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Import af økologiske fødevarer - forhåndsanmeldelse

Der skal samtidig udfyldes rubrik 22 i COI, og hvis det er en sending, som skal kontrolleres af grænsekontrollen, så skal det også udfyldes med et korrekt kontrolsted.

Som importør kan man selv opstarte/initiere en kontrolattest i TRACES på de varer, man ønsker at indføre. Hvis ikke man kender alle oplysninger, som skal fremgå af kontrolattesten kan dette dog også gøres af eksportøren eller kontrolorganet i tredjelandet. Kontrolorganerne i tredjelande verificerer/udsteder/godkender herefter disse kontrolattester via TRACES.​​

For varer som er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, f.eks. fødevarer med animalsk indhold eller restriktionsvarer, skal man ydermere være opmærksom på, at man får koblet COI og CHEDP i TRACES. H​vis der er tale om en økologisk vare, skal man i CHED oplyse dette i rubrik I.31, og tilføje/vedhæfte det relevante COI i CHED rubrik I.9 (OBS vigtigt, at ansvarlig for fragt er den samme i både COI (rubrik 19) og CHED (rubrik 8)). Er den ansvarlige for fragt ikke den samme eller er rubrik I.19 i COI ikke udfyldt, kobles COI og CHED via funktionen "Link to COI" i CHED.​

Bemærk, at sendinger af økologisk foder med animalsk indhold, som er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, skal anmeldes til økologikontrol hos Fødevarestyrelsen i stedet for hos Landbrugsstyrelsen.

Du kan læse mere om indførsel af økologiske varer:

Fødevarestyrelsens vejledning om import af økologiske varer

SKATs jurid​​iske vejledning, Økologiske varer F.A.31.23 VAB​