Høringsportalen

Høringsportalen er en digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar, så der skabes mere åbenhed i lovgivningsprocessen.

I Høringsportalen kan interesserede borgere, virksomheder, organisationer mv. se, hvilke forslag til regler der er på vej, hvilke organisationer der høres, og hvilke høringssvar der er afgivet.

Gå til Høringsportalen